juillet 18, 2024
Lingala

Ba robots na espace

Kanisá naino mpo na mwa ntango na etando, epai minzoto ezali kongɛnga lokola diama. Lelo oyo, to plonge na aventure spatiale extraordinaire : baninga na biso ya robot super-intelligent batindami na Mars mpo na ko explorer mpe ko découvrir ba mystères interstellars!

Ba scientifiques babongisi masuwa ya spatial spécial, lolenge moko ya masuwa ya magie, oyo babengi « Perseverance ». Na masuwa oyo, ezali na barobo ya mayele mingi, lolenge moko ya mwa ba génies électroniques, oyo ezali pene ya koyebisa biso basekele ya planète rouge.

Soki masuwa ya spatial etomboli longwa na Mabelé, ezali lokola nde baninga na biso ya barobo bazwi tobombama monene oyo ezali na kati ya galaksi mpo na kokóma na Mars. Ezali mwa moke lokola kokende na konje na esika moko ya mosika mpe ya kobombama, kasi kozanga kobosana kosala makambo ya kokamwa na nzela!

Kokómaki na Mars, mwa barobo na biso ebandaki mosala na bango ya kosepelisa. Ba explorer mabele ya Mars, ba ramassaka ba échantillons ya mabanga pe kutu bazuaka ba photos ya environnement ya Mars po to mona yango neti toza wana!

Na deviner nini ? Ba robots oyo ezali pe na petite camarade oyo babengi « Ingenuity », hélicoptère robotique oyo epumbwaka na mopepe ya pete ya Mars. Ezali lokola kozala na super héros ya mopepe na équipe na biso ya exploration interplanétaire!

Na nzela ya bokutani oyo ya kokamwa, baninga na biso ya barobo bazali kosalisa biso toyeba makambo mingi na ntina ya lisolo ya Mars, kososola soki bomoi ezalaki naino na planɛti oyo, mpe kosilisa mabombami kati na minzoto oyo esalaka ete ezala ya ntina mingi.

Na yango, mbala ya nsima oyo okotala likoló na likoló oyo etondi na minzoto, kobosana te ete baninga na biso ya mike ya barobo bazali kuna likoló, na ntaka ya bamilio ya bakilomɛtrɛ, bazali kolukaluka mpe kosala ete molɔ́ngɔ́ ezala mwa moke moke ya kobombama mpo na biso banso.

Ezalaki aventure spatiale ya kokamwa na baninga na biso ya robot super mayele. Tikala curieux, explorer cosmos et nani ayebi, peut-être un jour yo pe okozala astronaute explorer espace!

Related posts

“Mboka moke”: buku ya bande dessinée mpo na kososola génocide ya ba Tutsis

anakids

Énergie renouvelable na Afrika: Avenir ya malamu

anakids

Ghana : Parlement efungoli minoko ya mboka

anakids

Leave a Comment