juillet 20, 2024
Lingala

Bana oyo balongolami na bisika na bango uta na Gaza : Masolo ya mpiko mpe ya bokasi ya koyika mpiko

© UNICEF/Eyad El Baba

Na coin moko ya mokili esika maseki ya bana esangani na makelele ya bitumba, bana oyo balongolami na bisika na bango uta na Gaza bazali kokutana na bantango ya mpasi. Atako bobangi mpe bozangi bondimi, bilenge bilombe oyo balakisaka makasi ya kokamwa mpe bakundoli biso ete ata na molili, pole ezalaka ntango nyonso.

Na coin moko ya mokili, esika lola ekutani na mbu, ezali na mabele moko babengi Gaza. Ezali esika oyo bana basekaka, basakanaka mpe balotaka lokola bisika mosusu nyonso. Kasi mikolo oyo, Gaza ekwei na bantango ya mpasi.

Kanisá ete ofandi na ndako oyo biloko nyonso ebukani, babalabala etondi na bitika mpe makɛlɛlɛ ya babɔmbi ezali ntango nyonso. Oyo ezali réalité mpo na bana mingi na Gaza. Mpo na bitumba, mingi kati na bango basengelaki kolongwa na bandako na bango mpo na koluka libateli. Bazali oyo tobengi bana oyo balongolami na bisika na bango.

Basusu babungisaki baboti na bango, bandeko na bango ya mibali mpe ya basi, to baninga na bango. Bamimonaka bango moko, bazali kobanga mpe bazali na ntembe na nini avenire ekomemela bango. Kasi atako makambo nyonso, bana yango batikali na elikya mpe bamonisaka makasi ya kokamwa.

Tózwa ndakisa ya Sara, mwana mwasi moko ya mbula motoba. Ndako na ye ebebaki na bombe oyo ebwakaki, mpe asengelaki komibomba na esika ya kobombama elongo na libota na ye. Atako bobangi mpe kozanga koyeba, Sara azwaka libɔndisi na kosala bilili ya langilangi mpe koyebisa baninga na ye masolo, Unicef ​​eyebisi biso.

Bomoi ya bana oyo balongolami na bandako na bango uta na Gaza ezali mosika na pete. Mingi kati na bango bazangi bilei, mai ya peto mpe esika ya kofanda ya libateli. Basusu bazalaka na mokakatano ya kolala na butu mpo na makɛlɛlɛ ya etumba, mpe bamosusu balɔtaka bandɔtɔ ya nsɔmɔ oyo ezali kotungisa bango.

Yango wana ezali na ntina ete biso bana na mokili mobimba, tosembola maboko mpo na kosunga baninga na biso na Gaza. Ezala na kopesaka makabo mpo na kopesa bango bilei mpe nkisi, to kaka na kotindelaka bango bansango ya kolendisa mpe ya boninga, geste nyonso ezali na ntina.

Na yango, biso banso tozwa mwa ntango mpo na kokanisa baninga na biso ya mpiko na Gaza mpe bana mosusu banso oyo bazali kofanda na makambo ya mpasi na mokili mobimba.

Related posts

Mali, Champion du Monde ya Coton !

anakids

Tutankhamun: Aventure pharaon mpo na bana na Paris

anakids

Ba découvertes incroyables ya Vivatech 2024!

anakids

Leave a Comment