juillet 18, 2024
Lingala

Découvrez l’aventure ya Petite Panda na Afrique!

Mizindisa na mokili kitoko ya Petite Panda na Afrika, film ya animation oyo etondi na ba découvertes mpe na boninga!

Na « Petite Panda na Afrique », film d’animation oyo Richard Claus na Karsten Kilerich ba réalisé, bana babengisami mpo na ko vivre aventure moko ya kokamwa na compagnie ya Petite Panda, nyama ya mabe mpe ya bolingo.

Lisolo ebandi ntango Petite Panda, oyo azali na mposa ya koyeba makambo ya sika, azwi ekateli ya kolongwa na Chine, mboka na ye ya kobotama mpo na kotala Afrika. Elongo na baninga na ye, abandi mobembo oyo etondi na makambo ya kokamwa mpe bokutani oyo akoki kobosana te.

Na mobembo na bango mobimba, Petite Panda mpe baninga na ye bamoni ndenge na ndenge ya bisika ya Afrika, kobanda na bisika minene ya patatalu tii na bansɔngɛ ya bangomba oyo ezipami na mbula-mpɛmbɛ. Kasi koleka nyonso, bayekolaka makambo ya bato oyo bafandaka na mikili wana ya mosika, kobanda na bangando minene tii na bankɔsi ya nkanda mpe bagirafe oyo bazali na boninga.

Kasi, mobembo ya Petite Panda ekendeke kozanga mitambo te. Na nzela na bango, bilombe na biso basengeli kokutana na mikakatano mingi mpe kolonga mikakatano mpo na kokoma na esika na bango ya nsuka. Likambo ya esengo, na nzela ya mpiko na bango, mayele na bango mpe likolo ya boninga na bango oyo etɛngamá te, balongi kolonga makama oyo ezali kozela bango.

“Mwa Panda moke na Afrika” ezali mingi koleka kaka kominanola mpo na bana. Na nzela ya ba aventures ya Petite Panda, film e transmettre ba valeurs ya ntina lokola courage, amitié mpe respect na nature. Ezali mpe kotombola sensibilisation epai ya bilenge batali ya bomengo mpe bokeseni ya continent africain, nzokande ezali komema bango na univers moko ya magie mpe ya enchanteur.

Na mokuse, “Petite Panda na Afrika” elaki bana mobembo oyo bakoki kobosana te na motema ya Afrika, epai wapi aventure mpe magie ezali kozela bango na bobaluki nyonso.

Na yango, ozali pene ya kokɔta pembeni ya Petite Panda na aventure moko ya kokamwa?

Related posts

Bilenge mpe ONU : Elongo mpo na mokili ya malamu koleka

anakids

Masano ya Afrika : Fɛti ya masano mpe ya mimeseno

anakids

CAN 2024 : Mpe molongi monene ezali… Afrika!

anakids

Leave a Comment