Lingala

Kafe : masanga oyo elamusaka lisolo mpe nzoto

Kobanda ntɔngɔ tii na butu, kafe ezali masanga oyo bamilio ya bato na mokili mobimba bakendeke komɛla. Kasi oyebi ete masanga yango eumeli bikeke koleka 15?

Kafe ebandaki na Éthiopie, epai bantaba ya makasi nde epesaki nzela na mobateli ya mpate moko na nkombo Khalidi amonaki yango kala mingi te. Banda wana, bato balingaka komɛla kafe mpo na kolala mpɔngi te mpe kotya makanisi na bango nyonso.

Masanga yango ezali na boyokani na bantango ya ntina mingi na lisolo ya bato, na ndakisa eleko ya kongɛnga ya ekeke ya 17 mpe ya 18. Basusu kutu balobaka ete bandako ya komela kafe ezalaki “bisika ya kotyola” epai bato bazalaki kolobela makanisi ya sika.

Kasi nionso ezali rose te. Lisolo ya kafe ezali mpe molili. Bazalaki kosalela baombo mpo na kolona kafe na Haïti mpe na Brésil.

Lelo oyo, bato balingaka kaka kafe mingi, kasi tosengeli komɛla yango na bokatikati. Komɛla kafe mingi ekoki kosala ete tóbanga mpe kopesa biso motó mpasi.

Na yango, mbala ya nsima oyo okomɛla kɔpɔ ya kafe, kobosana te lisoló na yango ya bozwi mpe bopusi na yango likoló na nzoto na yo!

Related posts

Dominic Ongwen : lisolo ya mawa ya mwana soda

anakids

Tobatela planète na biso : Lagos epekisi ba plastiques non biodégradables

anakids

Alerte na bana: Mokili esengeli na ba Superhéros pona ko aborder ba problèmes minene!

anakids

Leave a Comment