avril 18, 2024
Lingala

Kobatela nature na magie ya technologie

@Uganda Wildlife Conservation Education Centre

Na motema ya Afrika, mboka moko na nkombo Ouganda ezali kosala makambo mingi mpo na kobatela bikelamu na yango ya zamba ya kokamwa. Kanisá bangando minene, bankɔsi ya lolendo mpe ba gorilles minene oyo bafandaka na zamba na bonsomi. Banyama yango ezali na motuya mingi, kasi ezali na mposa ya lisalisi na biso mpo na kobika. Wana nde esika oyo tekiniki ekɔtaka!

Ministre ya tourisme, ya bomoi ya zamba mpe ya kala, M. Tom Butime, ayebisi biso ete Ouganda ezali kosalela bisaleli ya nimero lokola ba drones mpe ba satellites mpo na kolandela banyama. Soki basaleli mayele yango, bato ya mayele bakoki kososola malamu bizaleli ya banyama mpe kobatela yango na babomi-nyama.

Oyebi, ba pocheurs bazali lokola ba vilains na masapo, kasi na vie ya solo. Balukaka banyama na ndenge oyo eyokani te na mibeko mpo na kozwa mbongo, mpe yango ezali kotya mitindo mingi ya banyama na likama. Kasi na mayele ya sika, bato malamu bakoki kokanga bato mabe mpe kobatela baninga na biso ya nsuki mpe ya nsala.

Longola kobatela banyama, bisaleli yango ya nimero esalisaka mpe kobatela banzete mpe banzete. Basalisaka biso tóyeba ndenge ya kobatela bazamba na biso na nzoto kolɔngɔnɔ, mpamba te banyama mingi efandaka kuna. Kanisá ete banzete ezali lokola bandako ya banyama, mpe mayele yango esalisaka biso tólandela bandako yango mpo na koyeba soki ezali na likama te.

Ministre Butime azali na lolendo mingi mpo na bokende liboso oyo esalemi. Alobi ete motango ya banyama lokola nyau, ngando mpe ata ba gorilles ya ngomba emati na mibu. Oyo ezali nsango malamu mpenza mpo na biloko oyo ezalisamá!

Kasi tosengeli kokoba kopesa mabɔkɔ. Banyama bakutanaka na makama mingi lokola kokata bazamba mpe bato kokɔtela bisika oyo bafandaka. Yango wana tosengeli banso kosangana mpo na kobatela planɛti na biso mpe moto nyonso oyo afandaka na yango.

Mokolo ya 3 Mársi ezali Mokolo ya mokili mobimba mpo na banyama ya zamba, mpe na mbula oyo motó ya likambo ezali “Kokangisa bato mpe planɛti: Koluka mayele ya sika ya nimero mpo na kobatela banyama ya zamba.” Oyo ezali libaku ya kokoka ya koyekola lolenge nini biso banso tokoki kosalisa kobatela baninga na biso ya nsuki mpe ya nsala. Na yango, sangana na biso na kosepela na kitoko ya bozalisi mpe laki kosala eteni na yo mpo na kobatela planɛti na biso ya kokamwa mpe bafandi na yango nyonso!

Related posts

2024 : Maponami ya ntina, matata ya mokili mobimba mpe mikakatano ya zinga zinga

anakids

MASA ya Abidjan : Festival monene ya arts

anakids

Burkina Faso : Vaccin ya sika contre malaria!

anakids

Leave a Comment