Lingala

Koyeba bingumba ya Swahili

@City_of_Kilwa

Na Afrika ya Ɛsti na ekeke ya 10, bingumba lokola Kilwa, Mombasa mpe Marka engɛngaka makasi. Bingumba yango ya Swahili eyebani mpo na mombongo na yango, bilanga oyo ezali kokola malamu mpe biloko ya motuya ya wolo, ekangamaka na mokili mobimba.

Na ekeke ya 10, na libongo ya ɛsti ya Afrika, ezalaki na bingumba ya kobenda likebi lokola Kilwa, Mombasa mpe Marka. Eyebani mpo na bozwi na yango mpo na mombongo ya mai, bilanga mpe wolo, bingumba wana ya Swahili ebendaka likebi ya bato na mokili mobimba.

Bingumba yango ya Swahili ezali lokola biloko ya motuya na libongo ya Afrika. Bayebani mingi mpo na bamasuwa na bango ya mbangu mpe mabele oyo ebotaka malamu. Na nzela na yango, bapesanaka biloko ya motuya na mikili mosusu. Bato bawutaka mosika mpe bawutaka mpo na kosomba wolo, biloko ya nsolo kitoko mpe mpɛmbɛ ya nzoku.

Kasi eloko oyo esalaka ete bingumba yango ezala ya ntina mingi koleka ezali bandako na yango. Bazali mélange ya ba styles différents, ewutaka na Afrique, Arabie et même Inde! Yango emonisi ndenge bingumba yango ezali polele mpo na mimeseno mosusu.

Lelo oyo, bingumba yango ya Swahili ezali kaka wana, oyo ebongami mpo na kotalatala. Balukiluki mpe bato oyo basalaka mibembo na mokili mobimba balingi koyeba makambo mingi na ntina na lisolo na bango mpe biloko ya motuya oyo ebombami.

Related posts

Secheresse na Maghreb: nature emesana!

anakids

Parade ya bakamela na Paris?

anakids

To découvrir Ramadan 2024 elongo!

anakids

Leave a Comment