Lingala

Lisolo ya Rwanda oyo ekoki kokamwisa: liteya na elikya

Eleki mbula 30, Rwanda elekaki na mpasi moko ya mpasi. Kasi lelo, azali kolakisa biso ete tokoki ntango nyonso kozonga nsima ya bantango ya molili mingi.

Na bambula ya 1990, likambo moko ya mawa ekómelaki Rwanda. Motango monene ya bato bazokaki mpe mingi bakufaki. Kasi banda wana, Rwanda esali likambo moko ya kokamwa. Abandaki kotonga lisusu mpe kobikisa. Na lisalisi ya bato mingi, Rwanda elongaki kobongisa biloko oyo ebukanaki mpe kozongisa bomoko na yango.

Gouvernement ya Rwanda etie mibeko mpo na kosunga bato bayokana mpe bazala lisusu esika moko. Babongisaki batribinale ya sipesiale mpo na kosambisa bato mabe mpe kosalisa bato oyo bazwaki mpasi bámiyoka malamu. Mbula na mbula basalaka mokolo moko ya ntina mingi mpo na komikundola makambo oyo esalemaki mpe kokundwela moto nyonso ete azala na boboto epai na mosusu.

Rwanda pe esali mingi pona ko aider bana basi bakende kelasi pe bakoma makasi pe mayele. Sikoyo bana basi bazali na mabaku ndenge moko na bana mibali, mpe bakoki kokóma moto nyonso oyo balingi kozala. Rwanda ezali pe kosalela ba inventions cool lokola ba ordinateurs pona ko aider mutu nionso azala mayele pe connecté.

Atako mikakatano ezali naino, Rwanda ezali kokoba kobonga. Azali kolakisa mokili ete tokoki ntango nyonso kozwa elikya ata ntango makambo nyonso emonani lokola ezali molili. Oyo ezali liteya ya ntina mpo na biso banso.

Related posts

Afrika emonisami na Biennale ya Venise ya 2024

anakids

Plongée na mokili ya Louis Oke-Agbo na art thérapie na Bénin

anakids

Kobatela milona na biso na magie technologique!

anakids

Leave a Comment