juillet 18, 2024
Lingala

Ba Ngando ya Kenya Basololi Na Nkombo!

@Born free fondation

Bokutani ya kokamwa na Afrika: boyekoli ya siansi emonisi ete bangando na Kenya bapesanaka nkombo!

Ezali lisolo moko ya kobenda likebi oyo eyaka epai na biso uta na Afrika, mingimingi na Kenya, epai balukiluki bamonaki ete bangando basalelaka bankombo mpo na kosolola bango na bango. Ɛɛ, otángi yango malamu! Ba gigantes majestueux wana ya savane bayebinaka mpe babenganaka na kombo, kaka lokola biso bato.

Ba ngando bafandaka na mabota, mpe bayebani mpo na mayele na bango ya likolo mpe bokundoli na bango ya kokamwa. Kasi oyebaki ete bango mpe bazali na monɔkɔ na bango? Bato ya siansi oyo bazalaki koluka koyeba makambo mingi balekisaki basanza mingi na koyoka mpe kotala bangando yango. Na nzela ya enregistrement mpe analyse ya bokebi, bamonaki ete ngando moko na moko ezali na “nkombo” oyo ekeseni na mosusu, lolenge moko ya makelele ya sipesiale oyo bato mosusu basalelaka mpo na kobenga yango.

Kanisá naino bokutani monene ya libota oyo ezali lokola ngando, epai bato nyonso bayebinaka mpe babenganaka na nkombo na bango ya liboso! Na ndakisa, ntango ngando alingi kosolola na moninga na yango, ebimisaka lokito moko ya sipesiale oyo moninga yango ayebi mbala moko. Ezali mwa moke lokola ozali koganga “Mbote, Léo!” mpe ete Leo ayanolaki yo na mwa kosɛka.

Bokutani oyo ezali na ntina mingi, mpo ezali kolakisa lolenge nini bangando bazali banyama ya boyokani mpe ya mayele. Basololaka kaka te mpo na makambo ya pɛtɛɛ, kasi bazali mpe na boyokani ya mindɔndɔmindɔndɔ, kaka lokola biso. Bato ya siansi bazali kolikya ete bokutani yango ekosalisa mpo na kobatela malamu bikelamu wana ya kokamwa, mpamba te kososola lolenge na yango ya bomoi mpe ya kosolola ezali na ntina mingi mpo na kobatela yango.

Longola nkombo na bango, bangando esalelaka makɛlɛlɛ ndenge na ndenge mpo na komonisa mayoki mpe makambo ndenge na ndenge. Bakoki konguluma, kobɛta kelelo, to kutu kobimisa infrason (makɛlɛlɛ oyo bato bakoki koyoka te) mpo na kosolola bango na bango. Ba communications wana esalisaka bango bazala na contact, ata soki bazali mosika na savane monene ya Afrika. Na yango, mbala ya nsima oyo okoyoka nsango ya bangando, kobosana te ete bazali kaka minene mpe makasi te, kasi mpe balobaka mingi mpe babongisami malamu. Na nzela ya siansi, toyebi mwa makambo mingi na ntina na banganga-nzambe wana ya boboto mpe ya mayele. Mbala mosusu mokolo mosusu tokoki kutu koyekola koloba monɔkɔ na bango malamu koleka!

Related posts

Likita moko mpo na kolamba ya pɛto na Afrika ya Sudi ya Sahara

anakids

Tobikisa ba pangolins!

anakids

Ba Ghana ba retrouve ba tresors oyo royaux

anakids

Leave a Comment