juillet 20, 2024
Lingala

CAN 2024 : Mpe molongi monene ezali… Afrika!

@CAF

CAN 2024 ezalaki mingi koleka momekano ya ndembo. Ezalaki vitrine ya bomoko, passion mpe komileka. Nsango moko ya bofuli mpo na bana.

Finale ya Coupe d’Africaine (CAN) ya 2024 ezalaki spectacle ya kopema, kolakisa ba équipes ya malamu ya continent. Na mbula oyo, Nigeria na Côte d’Ivoire bakolonga titre yango. Elonga monene mpo na Ba Ngando ntango momekano esalemaki na ndako, na Abidjan.

Surtout, CAN 2024 oyo, oyo babengi « CAN ya hospitalité », au-delà ya excitation ya match, CAN 2024 etiki héritage ya koumela. Alendisaki boyokani kati na bikolo ya Afrika, alendisaki bokoli ya ndembo ya bilenge mpe afulamaki na nkola moko mpo na kondima bandoto na bango.

Ya liboso, CAN 2024 efulamaki na bamilio ya bana na Afrika mobimba. Bamonaki bilombe na bango ya ekolo bazali kobunda na esika ya lisano na mokano mpe na molimo ya ekipi. Basani wana bakomi ndakisa mpo na bilenge, kolakisa ete eloko moko te ekoki kosalema te na mosala makasi mpe molende.

Na nsima, CAN 2024 etikalaki libula ya koumela mpo na bana. Ba investissements na sports mpe ba infrastructures sociales esali ba espaces sûrs mpe stimulants mpo na kosakana mpe kominanola. Ba programmes ya développement ya football elendisami, epesi bilenge ba talents chance ya kokola mpe ko réaliser makoki na bango.

En plus, CAN 2024 elendisaki ba valeurs positifs lokola fair play, respect na tolerance. Bana bamonaki bikeko na bango kobunda na bosembo mpe na limemya, komonisáká ete masano ekoki kozala mokumbi ya nguya ya kimya mpe boyokani.

Na suka, CAN 2024 epesaki bana sens ya kozala na bango mpe fierté envers continent na bango. Bamonaki ndenge na ndenge mpe bomengo ya mimeseno ya Afrika, kolendisa bomoto na bango mpe lokumu na bango moko.

CAN 2024 ekotikala gravé na souvenir ya bana ya Afrika lokola moment ya esengo, inspiration mpe ba ndoto oyo ekokisami. Likambo oyo elakisaki bilenge bankola ete eloko nyonso ekoki kosalema mpe elendisaki bango kolanda bandoto na bango na mpiko mpe na mokano.

Related posts

Guinée, etumba ya bilenge basi mpo na kobundisa libala ya bana mike

anakids

Perenco Tunisie : opération mpo na kolona 40.000 na 2026!

anakids

Énergie renouvelable na Afrika: Avenir ya malamu

anakids

Leave a Comment