juillet 19, 2024
Lingala

Cap Verde, Abonné na Malaria !

Kala mingi te, Cap Verde, bisanga moko kitoko oyo ezali na Mbu Atlantike, ekómaki mitó ya makambo na ndenge ekómaki ekólo ya misato na Afrika oyo esili kosilisa malaria. Maladi oyo, oyo epesamaka na ngungi, esilaki na nzela ya milende ya bato mpe bakonzi ya mboka.

Organisation mondiale de la santé (OMS) endimaki officiellement réussite oyo le 12 décembre, oyo ezali étape historique mpo na Cap Vert. Ekolo eye ya esanga, oyo ezali na bafandi pene na 500.000, ezali ya yambo na Afrika ya sudi ya Sahara oyo esakolami ete ezali na malaria te na mibu ntuku mitano.

Fungola ya elonga oyo ezali bilembeteli oyo Cap Verde epesi, oyo ezali kolakisa ete bopanzani ya bokono oyo na ndako na ngungi ekatanaki na ekolo mobimba uta ata mibu misato milandani. Bikólo mosusu koleka ntuku minei ezwi mokanda ya kondimama ndenge moko, kasi Cap Vert ezali ya misato na Afrika, nsima ya Algérie na 2019 mpe Maurice na 1973.

Monganga Matshidiso Moeti, mokambi ya etúká ya OMS mpo na Afrika, alobeli likambo yango lokola “nsinga ya elikya” mpo na etúká yango. Azali kopesa ntina ete bolingi ya politiki, politiki ya malamu, boyokani ya baimboka mpe boyokani ya ba secteurs ebele ezali bafungola ya elonga na bitumba na malaria.

Likambo ya mawa, malaria ezali kaka likama monene na Afrika, oyo ezali koboma bankama ya bankóto ya bato mbula na mbula. Kasi, Cap Vert epesi ndakisa moko ya kofula, oyo ezali komonisa ete kosilisa maladi yango ezali mokano oyo ekoki kokokisama soki bazwi bibongiseli oyo ebongi. Mokili ezali sikawa kotala na elikya mpo na avenire oyo ekozanga malaria, na nzela ya milende ya kokamwa ya Cap Vert.

Related posts

Coupe d’africaine 2024 : festival ya ndembo mpe ya esengo

anakids

Burkina Faso : Vaccin ya sika contre malaria!

anakids

Ghana : Parlement efungoli minoko ya mboka

anakids

Leave a Comment