avril 15, 2024
Lingala

Lisolo ya succès : Iskander Amamou na « Drone SM » na ye!

@Successfull Tunisia

Lelo tozali koyebisa bino lisolo ya kokamwa ya Iskander Amamou, mwana mobali moko ya mibu 11 ya Tunisie oyo asalaki drone na ye moko.

Kanisá mwana mobali moko ya moke oyo azali na likanisi moko monene. Iskander alotaki kotonga drone na ye moko, mpe deviner nini? Asalaki yango ! Drone na ye babengaka yango « SM Drone », mpe ezali vraiment impressionnant.

Iskander asalaki makasi mpo ndoto na ye ekokisama. Ayekolaki nyonso oyo akokaki na ntina na ba drones, ayanganisaki biteni oyo esengeli, mpe alekisaki ntango mingi mpo na kotya eloko oyo abimisaki esika moko. Mpe lelo azwaki libaku ya kolakisa misala na ye na foire ya ba entrepreneurs. Oyo ezali mpenza ndakisa ya molende mpe ya mokano.

Lisolo oyo ezali kolakisa biso ntina ya kolɔta minene, kosala makasi mpe kondima yo moko. Ata soki tozali na mbula nini, tokoki kokokisa makambo minene soki tozali kotya makanisi mpe mitema na biso na makambo oyo tosalaka.

Na yango, mbala ya nsima okozala na likanisi moko monene, kobanga te kolanda yango. Lokola Iskander, okokaki kokokisa likambo moko ya kokamwa!

Osali malamu, Iskander! Mpe tika ete ndoto na yo ekoba komema yo na bisika ya sika!

Related posts

Lisolo ya Rwanda oyo ekoki kokamwisa: liteya na elikya

anakids

Ba robots na espace

anakids

Congo, projet moko esalisaka bana ya mabanga ya ntalo bazonga na kelasi

anakids

Leave a Comment