juillet 20, 2024
Lingala

Volcans : source magique ya énergie!

Mbote ba petits explorateurs en bourgeonnement! Lelo oyo, tóbanda mobembo moko ya kosepelisa tii na motema ya bangomba ya mɔ́tɔ, oyo ya minene oyo elalaka oyo ebombaka basekele ya kokamwa na nse ya Mabelé.

Volcan ezali nini?

Ngomba ya mɔ́tɔ ezali lokola ngomba moko ya sipesiale oyo ekoki kopema mɔtɔ! Ezali lokola Mabele ezali na bouton ya magie monene oyo ekoki kofungwama, kobimisa lava ya molunge mpe milinga. Kanisá ete ozali kolamba supu ya maji oyo eleki malamu, kasi na échelle moko ya monene mpenza!

Ngomba ya mɔ́tɔ na Islande

Na Islande ezali na esika moko ya super spécial oyo babengi Krafla, epai bato ya siansi oyo bazali na mpiko te balingi kokende na motema ya ngomba ya mɔ́tɔ. Ezali lokola koluka bomengo monene mpo na kozwa molunge ya maji oyo ezali na kati ya magma, libanga oyo enyangwaki oyo ebombami na nse mpenza ya ngomba ya mɔ́tɔ.

Pourquoi eza Awesome boye?

Bon, bato ya siansi balingi kosalela molunge yango mpo na kosala kura ya maji! Kanisá ete ozali na mwinda oyo ezali kongɛnga na nguya ya kobombana ya ngomba ya mɔ́tɔ. Ezali lokola kozala na lingenda ya magie mpo na kopelisa miinda nyonso.

Forage moko ya magie na 2026

Na 2026, ba super-scientifiques bakokita na volcan Krafla na bisaleli ya sipesiale. Balingi komeka molunge mpe pression ya libanga ya maji oyo enyangwaki. Ezali mua moke lokola kozala ba explorateurs na monde mystérieux souterrain.

Énergie ya Volcan: Magie ya sika?

Na deviner nini ? Energie oyo ya magie ya volcan ekoki kozala source ya sika ya puissance pona mutu nionso. Ekokaki kosalisa Mabelé na kopesaka kura kozanga ete ebebisa planɛti na biso kitoko. Ezali lokola nde ba volcans ekomaki ba super héros ya énergie!

Na yango, ba petits aventuriers, bobosana te: Mabele etondi na ba surprises magiques, mpe ba volcans ezali moko ya ba secrets na yango oyo ekoki kokamwisa. Nani ayebi makambo nini ya maji oyo tomoni ezali kozela biso na nse ya makolo na biso? Bomibongisa mpo na kokende na aventure mpe kotala mokili ya magie ya ba volcans!

Related posts

Fête monene ya 60 ans ya Banque africaine ya développement

anakids

Namibie, modèle na bitumba na VIH mpe hépatite B na bana oyo babotami sika

anakids

Coupe d’africaine 2024 : festival ya ndembo mpe ya esengo

anakids

Leave a Comment