avril 17, 2024
Lingala

Congo, projet moko esalisaka bana ya mabanga ya ntalo bazonga na kelasi

Na Congo, bana mingi basalaka na ba mines ya cobalt, kasi projet moko ya sipesiale ezali kosunga bango batika bisika wana ya likama mpe bazonga na kelasi. Ebandaki na 2019 mpe esungami na Banque africaine de développement, projet oyo esi esalisaki bana koleka 9.000 batika ba mines mpe bazonga na kelasi. Oyo ezali sango ya kokamwa!

Oyebi, kosala na ba mines ezali mpasi mingi mpe likama mpo na bana. Basengeli kozala na kelasi, koyekola mpe kosepela elongo na baninga na bango. Kasi likambo ya mawa, bana mingi basengeli kosala mpo na kosalisa mabota na bango. Yango wana projet oyo ezali na ntina mingi. Esalisaka bana yango bálongwa na bisika oyo batimolaka mabanga ya ntalo mpe bázwa esika na bango na kelasi, epai bakoki koyekola mpe kosakana na libateli mpenza.

Projet yango epesaka mpe lisungi ya sipesiale na mabota ya bana wana. Esalisaka bango babanda misala ya bilanga mpo ete bakoka kozwa mbongo na ndenge ya libateli mpe ya nzoto kolɔngɔnɔ. Oyo ezali likanisi malamu mpo elakisi ete bana bakoki kosalisa mabota na bango na bozangi likama, kozanga ete básala na bisika ya kotimola mabanga ya ntalo.

Na nzela ya projet oyo, bana mingi bazwaki biloko ya kelasi lokola ba sacs à dos, ba cahiers mpe ba uniformes. Yango esalisaka bango bámiyoka lokola bana mosusu nyonso oyo bazali na kelasi. Na deviner nini ? Bana koleka 4.000 basila kozonga na kelasi grâce na projet oyo. Ezali elonga monene!

Projet oyo ezali exemple fantastique ya ndenge batu bakoki kosala elongo pona kosunga bana. Ezali kolakisa ete ntango tosangani, tokoki kosala makambo minene mpe kosalisa kotonga avenire ya malamu mpo na moto nyonso. Mpe yango nde tosengeli kosala!

Na yango, tomikundola ntango nyonso ete mwana nyonso azali na lotomo ya kokende kelasi, kosakana mpe kokola malamu. Mpe na nzela ya misala lokola oyo, biso banso tokoki kosalisa mpo ete yango ezala likoki.

Donc, merci monene na mutu nionso oyo asalaka na projet oyo pe oyo asalaka nionso pona kosunga bana ya Congo. Elongo, tosalaka bokeseni monene!

Related posts

Bana oyo balongolami na bisika na bango uta na Gaza : Masolo ya mpiko mpe ya bokasi ya koyika mpiko

anakids

Alerte na bana: Mokili esengeli na ba Superhéros pona ko aborder ba problèmes minene!

anakids

Fɛti ya bomengo ya mimeseno ya Afrika mpe ya ba Afro-descendants

anakids

Leave a Comment