juillet 18, 2024
Lingala

Toluka eteyelo ya nkota na Kenya!

@Global Partnership for Education

Na eteyelo moko ya sipesiale na Kenya, bana bakutanaka na aventure linguistique moko ya kokamwa! Kanisa kotambola na kelasi esika wapi mikolo nyonso oyekolaka monoko ya sika – yango nde esalemaka na eteyelo oyo ekeseni na mosusu.

Kenya ezali mboka kitoko na Afrika ya Ɛsti. Oyebi ete ezali na minɔkɔ ndenge na ndenge 42 oyo balobaka awa? Ezali likambo ya kokamwa, boye te? Bon, na eteyelo oyo, bana bayekolaka minoko yango 10! Ezali lokola kosala mobembo na mboka mobimba kozanga kobima ata mokolo moko na kelasi.

Na kelasi, bana bayekolaka koloba « bonjour » mpe « merci » na minoko ndenge na ndenge. Bayembaka banzembo ya kosepelisa mpe basalaka masano mpo na komeka makambo oyo bayekoli. Monɔkɔ mokomoko ezali na maloba na yango ya sipesiale mpe makɛlɛlɛ na yango oyo ekeseni na mosusu. Ezali esengo mingi mpo na kozwa bango!

Tózwa ndakisa moko: osilá koyoka nsango ya Swahili? Ezali moko ya minɔkɔ oyo bato mingi balingaka na Kenya. Bana bayekolaka koloba makambo lokola « jambo » (elingi koloba « bonjour ») na « asante » (elingi koloba « merci »). Bayekolaka mpe mimeseno mpe lisolo ya monɔkɔ mokomoko.

Na koyekola minɔkɔ yango, bana na Kenya bakómaka mpenza ba champions ya diversité linguistique! Bakoki kosolola na bato mingi mpe kososola mimeseno ekeseni. Ezali aventure moko incroyable oyo esalisaka bango bakola pe bakoma ba citoyens mondiaux. Na eteyelo ya Kenya, mikolo nyonso ezali aventure ya sika ya nkota. Nani ayebi monoko nini bakoyekola lobi? Ezali eteyelo esika wapi ba fêtes diversité mpe mwana nionso ayokaka spécial. Mpe nani ayebi, mbala mosusu mokolo mosusu okoki kosangana na bango mpo na mokolo moko ya kosepelisa mpe ya kopesa bozwi ya boyekoli!

Related posts

Congo, projet moko esalisaka bana ya mabanga ya ntalo bazonga na kelasi

anakids

Ba Ghana ba retrouve ba tresors oyo royaux

anakids

Egypte : Initiative nationale mpo na kopesa makoki na bana

anakids

Leave a Comment