avril 18, 2024
Lingala

Éthiopie ekeyi électrique : Geste ya vert pona avenir!

Na Éthiopie, likambo moko ya kosepelisa ezali kosalema – mboka ezali kopesa mbote ya bopemi na mituka ya essence mpe gazole mpe koyamba mituka ya kura na esika na yango! Kasi mpo na nini ? Bon, guvɛrnema elingi kosalisa ezingelo mpe kobomba mbongo.

Omoni, Éthiopie ebimisaka esansi na yango moko te. Asengeli kosomba yango na mikili mosusu na kobimisaka mbongo mingi. Kasi Éthiopie ezali na kura mingi, oyo ezali ntalo moke mpe pɛto koleka esansi. Na yango, na kosaleláká mituka oyo esalaka na kura bakoki kobomba mbongo mpe kobatela mopɛpɛ pɛto.

Mpo na kosalela mituka ya kura, guvɛrnema ekotonga ba stations spéciales ya chargement na ekolo mobimba. Yango elingi koloba batu bakozala na makoki ya ko charger mituka na bango ndenge ba charger ba téléphones na bango!

Kasi mbongwana yango ekozala mpe na bopusi likoló na bakompanyi ya mituka na Éthiopie, lokola Hyundai mpe Volkswagen. Mingimingi, bakompanyi yango esalaka mituka oyo esalaka na esansi mpe na mituka oyo esalaka na kura. Eyebani nanu te soki epekiseli yango ekozala mpe na mituka ya kala.

Mituka oyo esalaka na kura ezali malamu mpo na ezingelo, kasi ekoki kozala ntalo mingi. Yango wana gouvernement ezali kosala makasi po bazala moins cher. Bazali kokana kokɔtisa bankóto ya babisi mpe mituka oyo esalaka na kura mpe kosala ete ezala na ntalo moke na kokata mpako.

Éthiopie ezali mpe na ba plans minene mpo na courant. Batongaki moko ya ba izini ya minene oyo esalaka kura na mai na Afrika! Usine oyo ekobimisa kura mingi ya peto, ekosalisa Éthiopie ekoma vert pe propre. Na yango, na kokende na kura, Éthiopie ezali kosala litambe monene mpo na avenir ya peto mpe ya kongenga mpo na bato banso!

Related posts

Boyekoli : Bokoli ya kokamwa na Afrika!

anakids

Tobatela planète na biso : Lagos epekisi ba plastiques non biodégradables

anakids

To découvrir Ramadan 2024 elongo!

anakids

Leave a Comment