avril 18, 2024
Lingala

Musée africain na Bruxelles : mobembo na histoire, culture na nature ya Afrika

Musée africain na Bruxelles ebengisaka bana na mobembo ya esengo na kati ya biloko ya motuya ya Afrika. Tala culture riche ya continent, ba nyama ya zamba ndenge na ndenge mpe créativité artisan na esika oyo captivating. Kobanda na masques mystérieux tii na ba ateliers ya création, coin nionso ya musée elamusaka curiosité ya ba petits exploreurs. Likambo oyo okoki kobosana te oyo efungoli baporte ya mokili moko ya kobenda likebi.

Musée africain na Bruxelles ezali esika moko ya kobenda likebi epai bana bakoki komona bomengo mpe ndenge na ndenge ya continent ya Afrika. Kala mingi te, babongisaki lisusu musée yango mpo na kopesa bapaya ya mbula nyonso likambo moko ya kosepelisa mpe ya koteya.

Ntango bakɔti na musée, bana bayambami na ebele ya balangi, makɛlɛlɛ mpe biloko oyo ezali kobenda likebi. Musée ya Afrika epesi mobembo na lisolo, mimeseno mpe bozalisi ya Afrika. Ba expositions interactives epesaka ba petits exploreurs nzela ya komizindisa na univers oyo captivant.

Galerie ya masque ezali moko ya bisika oyo bana balingaka mingi. Bakoki koyekola masque ya bonkoko oyo basalelaka na ba régions ndenge na ndenge ya Afrika mpo na kosepela na ba événements spéciaux lokola mabala to milulu ya passage. Masques oyo ezali na ba shapes na yango ya kokamwa mpe balangi na yango ya kongenga ememaka bapaya na mokili moko ya kobombama mpe ya enchanté.

Eteni mosusu ya kosepelisa ezali oyo elobeli banyama ya zamba ya Afrika. Bana bakoki koyekola makambo ya banyama ya zamba lokola bangando, nkosi mpe girafe. Ba diorama ya solosolo ezongisaka bisika oyo bikelamu yango ya minene efandaka, mpe epesaka bapaya bámona makambo lokola bomoi.

Musée ya Afrika elendisi mpe bana na kotala mimeseno ndenge na ndenge ya Afrika. Bakoki kosangana na ba ateliers interactifs mpo na kosala misala ya maboko ya bonkoko lokola bijoux ya langilangi to bisaleli ya miziki oyo ekeseni na mosusu. Yango epesaka bilenge bapaya nzela ya komizindisa na molende na mayele ya bokeli ya Afrika.

Biloko oyo balakisaka na musée yango emonisi ntina ya kobatela ezingelo na Afrika. Bana bamoni ndenge nini bato ya mboka basalaka mpo na kobatela biloko bizalisami mpe kolendisa bokoli ya seko.

Na ba expositions interactives na yango, ba ateliers créatifs mpe exploration ya diversité africaine, musée elendisi ba esprits ya bilenge ba découvrir mpe ba apprécier continent oyo ya magnifique. Botali oyo bakoki kobosana te oyo ekokómisa makanisi na bango monene mpe ekolamusa mposa na bango ya koyeba mokili oyo ezali zingazinga na bango.

Ba musées ya Europe ezali na polemique mpo na question ya restitution ya ba oeuvres africaines oyo epunzamaki na tango ya colonisation. Motuna ezali soki ba musées européens esengeli kozongisa na ba pays africains ba oeuvres d’art mosusu oyo ezuami na tango ya colonisation. Bato mosusu bakanisaka ete ezali na ntina mpo misala yango ezali ya lisolo mpe mimeseno ya mikili ya Afrika. Basusu balobi ete ba musées ebombaka yango mpo moto nyonso amona mpe ayekola. Ezali motuna ya mpasi na ntina ya nini ezali malamu mpe lolenge nini kokabola lisolo.

Kokóma kuna: Musée ya Afrika

Related posts

Kenya : mosala ya kobikisa ba rhinocéros

anakids

“Lilani: The Treasure Hunt” – Bandeko basi mibale basali aventure moko ya kosepelisa!

anakids

Ghana : Parlement efungoli minoko ya mboka

anakids

Leave a Comment