avril 15, 2024
Lingala

To découvrir Ramadan 2024 elongo!

Ramadan ezali sanza ya ntina mingi mpo na ba musulmans na mokili mobimba. Na sanza oyo mosantu, Bamizilma bakilaka bilei banda kobima ya moi tii ntango moi elalaka. Kasi Ramadan ezali kaka te mpo na kokila bilei; ezali mpe ntango ya losambo, ya komanyola mpe ya bokabi.

Na Ramadan, Bamizilma balamukaka ntɔngɔntɔngɔ mpo na kolya bilei liboso moi ebima, oyo babengaka suhur. Na nsima, bakilaka bilei mokolo mobimba tii moi elalaka, ntango bakilaka bilei na bilei oyo babengaka iftar. Ezali ntango moko ya ntina mingi ntango mabota mpe baninga bayanganaka mpo na kokabola bilei mpe kosepela elongo.

Ramadan ezali kaka sanza ya kozanga biloko te; ezali mpe ntango ya kopusana penepene na Nzambe. Ba musulmans bapesaka tango mingi na losambo mpe na kotanga Coran na sanza oyo ya mapamboli. Ezali mpe libaku ya kokanisa na ntina na yo moko, kosenga bolimbisi mpo na mabunga ya kala, mpe kotya makanisi na yo moko na komibongisa.

Likambo moko ya ntina mingi na Ramadan ezali bokabi. Ba musulmans balendisami kopesa na baye bazali na chance mingi te na sanza oyo. Yango ekoki kozala na lolenge ya kopesa mbongo, bilei to misala na bato oyo bazali na mposa. Bokabi ezali motuya monene ya Ramadan, mpe bato mingi basalelaka ntango oyo mpo na kosala bolamu mpo na basusu. Ramadan ezali tango moko ya sipesiale oyo etondi na tina mpe na molimo mpo na ba musulmans na mokili mobimba. Ezali tango ya boyokani na Nzambe, komanyola na moto ye moko mpe kokabola na basusu. Tika ete Ramadan oyo 2024 etonda na mapamboli mpe esengo mpo na baye banso bazali kosepela na yango!

Related posts

2024 : Maponami ya ntina, matata ya mokili mobimba mpe mikakatano ya zinga zinga

anakids

Ba effets ya changement climatique na bana na Afrika

anakids

Cap Verde, Abonné na Malaria !

anakids

Leave a Comment