Lingala

Kala mingi te océan ya sika na Afrika ?

Kanisá ete Afrika ekoki kozala na eteni ya mbu ya sika mpenza! Bato ya siansi bamoni ete lipaso moko monene, oyo babengaka Faille africaine orientale, ezali kobima kobanda na Mozambique tii na Mbu Motane. Fissure oyo ezali monene mpenza na boye ete mokolo mosusu ekoki kokóma océan moko monene!

Na Kenya, biteni mibale ya mabele ebandaki kokabwana, mpe yango esalaki ete epasuka wana ya kokamwa. Soki ezali kokoba kokola, mikili lokola Zambie mpe Ouganda ekoki kutu kozala na libongo na yango moko. Ezali lokola nde Afrika ezalaki komibongisa mpo na koyamba 6ème océan na planète na biso.

Na ebandeli, bato ya siansi bakanisaki ete ekosɛnga bamilio ya bambula, kasi sikoyo bakanisaka ete ekoki kosalema nokinoki mpenza, mbala mosusu nsima ya mbula milio moko to na nse na yango! Cynthia Ebinger, moto ya mayele na likambo yango, alimboli ete makambo lokola koningana ya mabele ekoki kosala ete likambo yango esalema nokinoki, kasi tokoki ntango nyonso te kosakola ntango nini makambo yango ekosalema.

Nyonso wana esalemaka mpo na ba plaques tectoniques, biteni minene wana ya Mabele oyo etambolaka. Etúká moko na Éthiopie esilaki koningana ya mabelé mingi na 2005, mpe yango esalaki ete epasuka oyo tozali komona lelo oyo. Kanisá naino, esika oyo epasukaka ezali deja na bolai ya kilomɛtrɛ soki 60 mpe na mozindo ya mɛtrɛ 10 na esobe ya Éthiopie, moko ya bisika oyo molunge ezali makasi mpe ya kokauka mingi na mokili mobimba!

Baplakɛ ya Afrika mpe ya Somalie etambolaka malɛmbɛmalɛmbɛ mpenza, kasi kotambola wana ya ntango nyonso ekoki nsukansuka kokabola Afrika na biteni mibale, kopesa nzela na ebele monene ya mai ya mungwa oyo ezalaki kouta na Mbu Motane mpe na Golfe d’Aden.

Yango ekundolisi biso ndenge oyo Mbu Atlantike esalemaki kala mingi te. Bato ya siansi balobi ete ezali kaka te mbongwana ya klima nde ekoki kobongola libongo na biso, kasi mpe ba mouvements oyo ya kokamwa na kati ya Mabele. Ezali lokola nde planɛti na biso ezalaki kolakisa biso elakiseli moko ya kokamwa! 🌍

Related posts

Ba milliardaires mingi na Afrika

anakids

Namibie, modèle na bitumba na VIH mpe hépatite B na bana oyo babotami sika

anakids

Mbula 100 ya makoki ya bana : Aventure vers la justice monene

anakids

Leave a Comment