Lingala

Kosepela na sanza ya histoire ya ba noirs 2024

Mbote bana! Oyebi que février eza mois super spécial? Ezali Sanza ya Histoire ya Noir! Oyo ezali tango oyo tosepelaka na ba réussites incroyables mpe ba contributions ya batu moindo na histoire mobimba.

Sanza ya Histoire Noire ezali tango ya koyekola na ntina ya bato ya kofula lokola Rosa Parks, oyo atelemaki mpo na oyo ezalaki malamu na koboya kotika kiti na ye na bisi, kolamusa Mouvement ya Droits Civils. Tosepelaka mpe na bakambi lokola Martin Luther King Jr., oyo alotaki mokili oyo bato banso bakosalelama ndenge moko.

Mais histoire noire eza kaka batu ya lokumu te. Ezali mpe kotungisa bilombe ya mokolo na mokolo! Wana ezali ba scientifiques, ba artistes, ba professeurs na ba activistes oyo basali mokili esika ya malamu koleka na nzela ya mosala makasi mpe détermination na bango.

Na mbula oyo, tozua temps ya koyeba ba aspects différents ya histoire ya Noir. Tokoki kotánga mikanda, kotala bafilme, to mpe koyoka miziki oyo ezali kosepela na mimeseno ya bato moindo. Oyebi ete miziki ya jazz, oyo esalemi na bayembi ya moindo, esali bopusi na mitindo mosusu mingi ya miziki oyo tozali koyoka lelo?

Tokoki mpe koyekola makambo ya ntina na lisolo ya Noir, lokola Renaissance ya Harlem, eleko oyo ba artistes, bakomi, mpe ba musiciens ya Noirs ba prospérer, ko créer ba oeuvres ya art kitoko oyo ezali kaka ko inspirer biso tii lelo.

Kasi Sanza ya Histoire Noire ezali kaka te mpo na kotala sima. Ezali mpe mpo na kotala makambo oyo ekoya! Ezali mpo na kosepela na ba réussites ya batu moindo lelo mpe kosungana mpo na kokela avenir ya malamu mpo na bato banso.

Donc to fêter Sanza ya Histoire Noire ensemble! Toyekola, toyoka pe to fêter diversité pe richesse ya culture noire. Mpe kobosana te, histoire ya Noir ezali lisolo ya mutu nionso, pe biso nionso tokoki ko aider na kosala histoire mikolo nionso.

Related posts

Likambo moko ya kobombama oyo bakundolaki pene na bapiramide ya Giza

anakids

Mali, Champion du Monde ya Coton !

anakids

Festival ya Jazz africain : Festival ya miziki mpo na bato banso!

anakids

Leave a Comment