juillet 19, 2024
Lingala

Kenya : mosala ya kobikisa ba rhinocéros

Na Kenya, mosala monene ya kozongisa banzoku na bisika mosusu ezali kosalema mpo na kobikisa banyama yango oyo ezali mpenza na likama ya kobeba.

Na mikolo oyo euti koleka, bakonzi ya Kenya babandi kolandela mpe kolɛmbisa banzoku 21, oyo mokomoko na yango ezali na kilo koleka tonne moko, na mokano ya kozongisa bango na bisika mosusu. Meka moko oyo esalemaki liboso na 2018 elongaki te, mpe yango esalaki ete banyama nyonso ekufa.

Projet oyo ezali kosalema lelo ekutanaki mpe na mikakatano. Nkoi moko ekitisamaki te na flèche ya tranquilizer oyo ebetamaki na hélicoptère, kasi ba gardiens bazwaki ekateli ya kobimisa yango mpo na kosala ete ezala malamu. Bakonzi balobi ete mosala yango ekozwa bapɔsɔ mingi.

Lisanga ya ba rhinocéros noirs, oyo ezali ya mibali mpe ya basi, ekolongolama na ba parcs misato kino na parc privé ya Loisaba Conservancy, ekopesa esika mingi mpo na kokende mpe kobota. Kenya, oyo kala ezalaki kotungisama na kobundisa banyama, elongi kobakisa motángo ya banzoku na yango ya moindo kino pene na 1 000, oyo ezali na esika ya misato na mokili mobimba.

Engebene Save The Rhino, etikali bobele 6.487 rhinocéros na mokili, nyonso na Afrika. Bakonzi ya Kenya basilá kozongisa ba rhinocéros koleka 150 na bisika mosusu na boumeli ya mbula zomi oyo euti koleka. Bazali na mokano ya komatisaka motango ya bato kino pene na bato 2000, oyo etalelami lokola ya malamu soki totali esika oyo ezali na ba parcs nationales mpe privés.

Related posts

Tutankhamun: Aventure pharaon mpo na bana na Paris

anakids

Ba Glaciers Mystérieux ya bangomba ya Sanza

anakids

Lisolo ya Rwanda oyo ekoki kokamwisa: liteya na elikya

anakids

Leave a Comment