Lingala

Koteya : Ebundeli ya nguya mpo na kobundisa koyina

UNESCO ekanisaki mokolo ya mateya ya mokili mobimba na komonisáká mokumba monene ya mateya mpo na kobundisa bokóli ya maloba ya koyina, mingimingi na nzela ya nimero.

Lokola maloba ya koyina ezali se kobakisama na mokili mobimba, UNESCO ezali kopesa ntina mingi na ntina ya nokinoki ya kelasi lokola libateli ya libosoliboso.

Ankɛtɛ moko oyo euti kosalema na UNESCO mpe IPSOS na mikili 16 emonisi ete 67% ya basaleli ya internet bakutanaki na maloba ya koyina na nzela ya Internet, mpe 85% bamonisaki mitungisi na yango mpo na bopusi na yango.

  UNESCO etali mingi mosala ya ntina mingi ya système ya éducation mpe ya balakisi mpo na kopekisa maloba ya koyina mpe kosala ete kimia ezala. Ebongiseli yango emonisi ete esengeli kopesa mateya ya malamu koleka mpe kobakisa lisungi mpo na balakisi mpo na kosilisa malamu likambo yango.

Related posts

Agnes Ngetich : Record mondial ya 10 km na moins de 29 minutes !

anakids

To découvrir Ramadan 2024 elongo!

anakids

Ko découvrir Jack Ward, pirate ya Tunisie

anakids

Leave a Comment