avril 23, 2024
Lingala

Alerte na bana: Mokili esengeli na ba Superhéros pona ko aborder ba problèmes minene!

@Unicef

Lapolo ya sika ya ONU eyebisi biso ete atako bitúká mosusu ya mokili ezali kosala malamu koleka, bitúká mosusu mingi ezali kobunda. Yango elingi koloba ete tosengeli kosala elongo mpo na kobongisa likambo yango! Toluka koyeba ndenge nini tokoki kozala bilombe mpo na planɛti na biso.

Mbote bana! Oyebi ete atako bisika mosusu ya mokili ezali mpenza kosala malamu, ezali kaka na bato mingi oyo bazali na mposa ya lisalisi na biso? Engebene lapólo ya ONU, atako motuya mobimba ya bokoli ya bato ekómi na motuya monene koleka, bokeseni monene ezali naino kati na mikili ya bozwi mpe ya bobola.

Kanisá soki baninga na yo mosusu bazalaki na biloko nyonso oyo basengeli na yango, kasi basusu bazalaki na bilei to biloko ya kosakana oyo ekoki te mpo na kosakana na yango. Yango ezali mwa makambo oyo ezali koleka na mokili sikoyo. Tango bikolo misusu bizali kobonga, misusu ezali kaka kobunda mpo na kozonga sima na makambo lokola bokono ya COVID-19.

Lapolo elobi ete biso banso tosengeli kosala elongo mpo makambo ezala sembo mpo na moto nyonso. Ezali ndenge moko lokola tango yo na baninga na yo bosali équipe mpo na kosilisa mokakatano moko na kelasi – longola se mbala oyo, ezali mikakatano minene oyo etali bato na mokili mobimba.

Lapolo ya ONU elobeli mpe “paradoxe ya démocratie”. Ezali tango bato balobaka ete bandimaka démocratie, kasi tango mosusu baponaka bakambi oyo basalaka ntango nyonso te oyo ezali malamu mpo na moto nyonso. Ezali mwa lokola soki yo ná baninga na yo ya kelasi bo votaki lisano ya sika mpo na kobɛta na bopemi, kasi bana mosusu bakokaki te kobɛta mpo lisano yango ezalaki sembo te.

Kasi komitungisa te – elikya ezali kaka! ONU elobi ete soki biso banso tosali elongo, tokoki kosala ete mokili ezala esika ya malamu koleka. Yango elingi koloba koyoka basusu, kozala na boboto, mpe koluka ndenge ya kosalisa baoyo bazali na mposa na yango mingi. Kaka ndenge ba super héros na livre ya comics, biso nionso tokoki kozala ba héros pona planète na biso!

Na yango, bana mike, tómikundola kozala na boboto, kosala elongo, mpe kotelema mpo na oyo ezali malamu. Elongo tokoki kosala bokeseni monene mpe kosala mokili esika ya malamu mpo na moto nyonso!

Related posts

Éthiopie ekeyi électrique : Geste ya vert pona avenir!

anakids

Ba robots na espace

anakids

Na Burkina, bakristu na ba musulmans batongaka Chapelle ya Bomoko elongo

anakids

Leave a Comment