avril 15, 2024
Lingala

Mali : Centre moko ya kindoki pona ko découvrir magie africaine!

@Kento Gallery

Osilá kolɔta ko découvrir mokili ya maji ya kindoki? Bon, na Mali, mboka moko na Afrika, likambo moko ya kokamwa euti kosalema! Ba créer Centre ya Ndoki po mutu nionso ayekola magie africaine!

Kanisa kokota na esika oyo etondi na ba mystères, ba potions magiques na ba sorts ya sortie. Ezali lokola kokɔta na lisapo moko ya solosolo!

Centre ya kindoki ezali esika ya sipesiale esika bato bakoki koyekola bonkoko ya kala ya kindoki ya Afrika. Okoki koyekola kosala ba sorts mpo na kobikisa ba maladi, kosolola na bilimu ya nature, mpe kutu kopumbwa na balabala ya magie (atako yango ezali mingi na masolo!).

Mais keba, kindoki ya Afrika ezalaka lokola na ba films te. Ezali lolenge moko ya maji oyo bato basalelaka banda bankama ya bambula na Afrika, oyo balekisaka yango banda nkola tii na nkola. Ezali eteni ya ntina ya mimeseno mpe lisolo ya Mali mpe mikili mingi mosusu ya Afrika.

Na Centre ya Ndoki, okoki kokutana na ba ndoki mpe ba ndoki oyo bakoyebisa yo masolo ya kokamwa na ntina ya magie africaine. Okoki kutu komona bilakiseli ya maji mpe mabina ya bonkɔkɔ. Donc, soki ozali prêt pona aventure magique, yaka ko visiter Mali pe ko découvrir Centre ya Ndoki! Oyebaka ata moke te makamwisi nini okoki komona mpe maji nini okoki koyekola. Bobongisa ba balabala na bino, bokende!

Related posts

Kobatela milona na biso na magie technologique!

anakids

MASA ya Abidjan : Festival monene ya arts

anakids

Alerte na bana: Mokili esengeli na ba Superhéros pona ko aborder ba problèmes minene!

anakids

Leave a Comment