avril 15, 2024
Lingala

Davos 2024 : bokutani ya ba grands ya mokili oyo… na bana

Mbula na mbula, bato ya ntina mingi na mokili, ba présidents, bakambi ya mombongo, bato ya mayele, bakendaka na Davos na Suisse mpo na Forum économique mondial. Mokano ya bokutani oyo ekeseni na mosusu nyonso ezali ya koluka biyano mpo na mikakatano oyo ezali kotungisa planɛti na biso.

Kanisa esika wapi bato minene ya mokili basangani mpo na koluka makanisi mpe misala ya solo oyo ekoki kobongisa bomoi ya moto nyonso. Esika oyo ezali : ezali Forum économique mondial na Davos.

Mbula na mbula, Davos ekómaka katikati ya mokili mpo na mwa mikolo. Bakambi ya mikili oyo ezali na nguya mingi, bakambi ya bakompanyi oyo ezali na bopusi mingi, mpe bato oyo bakanisaka malamu mingi bayanganaka mpo na kolobela mikakatano ya mokili mobimba. Na deviner nini ? Bana mpe bazali na esika na bango na masolo wana ya ntina.

Moto akoki komituna mpo na nini mikóló ya mokili oyo bakomibanzabanza mpo na makanisi ya bana. Bon, yango ezali mpo ete mokili oyo tokozwa libula ebongisami na bikateli oyo ezwami lelo. Bakonzi ya mokili basosoli ntina ya koyoka makanisi ya bilenge, mpo nsima ya nyonso, oyo ezali avenir na biso oyo ezali na likama.

“Bilenge baye bakosangana na yango bazali na libaku ya kotuna mituna na bakambi ya mokili oyo mpe kopesa maboko na kokela avenire ya malamu koleka”

Na Davos ezali na ba sessions spéciales mpo na bana, esika bakoki kokabola makanisi na bango na oyo etali kobatela zinga zinga, kelasi, kimia, mpe makambo mosusu mingi. Bilenge baye bakosangana na yango bazali na libaku ya kotuna mituna na bakambi ya mokili oyo mpe kopesa maboko na bokeli ya lobi ya malamu.

Forum économique mondial ezali kaka te bokutani mpo na kolobela mikakatano, ezali mpe esika ya kosepela na misala ya malamu. Ba projets innovants mpe inspirants elakisami, kolakisa que ata ba gestes ya mike ekoki kozala na impact munene na planète na biso.

Bongo mpo na nini Davos ezali spécial mingi mpo na bana mike? Pamba te oyo ezali esika oyo mingongo na bango ezali na ntina. Ezali esika oyo bakoki koyekola ete moto nyonso, ata soki azali na mbula nini, azali na nguya ya kobongola mokili. Bana balongwe na Davos na likanisi ete atako bazali mike, bazali na makanisi minene oyo ekoki kosala bokeseni monene.

Mokolo moko, mbala mosusu, ekozala bana ya lelo nde bakozala mikóló ya lobi, komema elongo na bango ba solutions oyo ekosala ete mokili na biso engɛnga.

Related posts

Ba Breakdance na ba Jeux olympiques ya Paris 2024

anakids

Burkina Faso: rupture collective ya jeûne mpo na ko promouvoir kofanda esika moko

anakids

Toluka eteyelo ya nkota na Kenya!

anakids

Leave a Comment