juillet 20, 2024
Lingala

Mali, Champion du Monde ya Coton !

Lelo toko lobela mboka moko ya kokamwa oyo elongaki médaille d’or mondiale na sport moko très spécial : production ya coton. Osilá kokanisa ete ezali mboka nini? Eza Mali!

Kanisá naino mokili oyo pamba ezali kokola lokola banzete ya maji, mpe ezali kobimisa bilamba ya pɛtɛɛ mpe ya malamu. Bon, na Mali, ezalaka mua boye! Mali ezali mboka oyo ezwami na Afrika ya Wɛsti, mpe ezali na nguya monene ya kobombana: ezali champion ya mokili mobimba ya coton.

Sikoyo okoki kotuna, « Po na nini Mali ezali malamu mingi na production ya coton? » Bon, ezali mpo na kosangisa ya malamu mpenza ya météo, mabele ya malamu mpe boyebi ya basali bilanga ya Mali. Moi ezali kongɛnga makasi, mbula ezali kosopela bilanga mai, mpe basali bilanga bayebi malamu ndenge ya kobatela milona na bango.

Bilanga ya coton na Mali ezali lokola mai monene ya mpɛmbɛ oyo ezali kopumbwapumbwa na mopɛpɛ. Milona ya coton ebimisaka ba capsules ya mikemike oyo etondi na bansinga ya mpɛmbɛ, oyo babengaka mbuma. Ba bourgeons oyo ezali lokola biloko ya motuya oyo ebombami, mpe soki babuki yango, ebongwanaka na bansinga ya maji oyo na sima ekomaka bilamba oyo tolingaka mingi, pete lokola ba cuddles.

Mali etindaka coton na yango na mokili mobimba, kopesaka nzela na mikili misusu kosala bilamba ya malamu. Eza un peu lokola Mali e partager ba superpuissances na yango na ba pays misusu po bango pe bazala na bilamba ya fantastique!

Kasi keba, production ya coton ezali kaka concurrence te. Basali bilanga ya Mali basalaka makasi mpo makambo nyonso etambola malamu na bilanga na bango. Basalelaka mayele oyo ebebisaka ezingelo mpe basalaka ete mabele yango ezala malamu mpo na bankola oyo ekoya.

Mbala ya sima okolata t-shirt na yo ya cosy, kobosana te que quelque part na Mali, ba agriculteurs ya talent basali makasi po olata eteni ya superpuissance na bango ya coton!

Related posts

Secheresse na Maghreb: nature emesana!

anakids

Ba bureaux ya bana oyo esalemi na bolingo pe na bosoto

anakids

Ko découvrir démocratie na Sénégal : Lisolo ya ba votes na tolerance

anakids

Leave a Comment