Lingala

2024 : Maponami ya ntina, matata ya mokili mobimba mpe mikakatano ya zinga zinga

2024 ekozala mbula ya ntina mingi na maponami na mikili koleka 50 na mokili mobimba. Baponi bakopona bakambi na bango mpo na ba législatures ekoya. Bikólo mosusu oyo ezwami na maladi yango ezali États-Unis, Inde, Russie, Pakistan, Indonésie, Taïwan, Iran, mpe mikili mosusu mingi. Maponami maye makozala na bopusi na géopolitique mondiale.

Na Afrique du Sud, lingomba ya Congrès national africain (ANC) oyo ezali na bokonzi ezali kokutana na mikakatano mpo na bokambi ya komipesa, kosalela bokonzi na ndenge ya mabe mpe kozanga bosepeli kati na baponami. Fragmentation ya ANC ekoki komema na ba coalitions politiques instable, ememaka na période ya incertitude économique.

Ba points d’éclairage misusu ezali na matata kati na Etats-Unis, Russie mpe Ukraine, mpe mikakatano na Moyen-Orient, lokola bitumba kati na Israël mpe Hamas. Ba situations wana ekoki kozala na ba implications mondiales na stabilité économique mpe politique.

Na Chine, bozongisi nkita mpe ba ambitions géopolitiques, mingi mingi na mer ya Chine du Sud, Taïwan mpe Pacifique, etikali bisika ya kotungisa.

Likita ya Nations Unies mpo na mbongwana ya klima (COP28) na 2023 emonisi ntina ya kobundisa mbongwana ya klima. Kasi, bikateli ya ntina mingi mpo na kokitisa esansi oyo euti na mabanga ya ntalo ezwami te.

Na bokuse, 2024 ekozala mobu ya ntina na maponami ya ntina, matata ya géopolitique mpe mikakatano ya zinga zinga oyo ekozala na bopusi monene na mokili mobimba.

Related posts

Parade ya bakamela na Paris?

anakids

Nigeria : Ajesara rogbodiyan lodi si Meningitis

anakids

Dominic Ongwen : lisolo ya mawa ya mwana soda

anakids

Leave a Comment