Lingala

Mbula zomi na nsima, nini ekómi mpo na bana basi ya Chibok?

Eleki sikoyo mbula zomi, bakangaki bana basi 276 ya kelasi ya ntei na Nigeria, mpe yango ebimisaki kampanye ya mokili mobimba mpo na koluka bango. Likambo ya mawa, mingi kati na bango bazali naino kozanga. Tala masolo na bango.

Na butu ya mokolo ya 14-15 Aprili 2014, babundi babundisaki eteyelo moko ya ntei na Chibok, na Nigeria, mpe bakangaki bana basi 276. Bokangami yango ekamwisaki mokili mobimba. Atako kampanye moko esalemi na mokili mobimba mpo na koluka bango, bana basi mingi bazali naino kozanga.

Nsima ya kobundisa bango, bana basi mosusu balongaki kokima, kasi basusu mingi bazali kaka kokanga bango. Mabota ya bana basi baye bazali naino kozela na elikya ete bozongi na bango.

Bana basi oyo babimisami balobeli masolo ya nsɔmɔ ya ntango oyo bazalaki na boombo. Bazalaki kotinda bango na makasi bábalana mpe bazalaki konyokola bango na nzoto mpe na kosangisa nzoto. Mingi bamonaka mpasi mpo na kozonga na société mpo na stigma mpe soni.

Likambo ya mawa, gouvernement ya Nigeria elongi te kobatela biteyelo na ba enlèvements mosusu. Uta 2014, bankóto ya bana mosusu bakangami na biteyelo na Nigeria.

Atako bilaka ya libateli, biteyelo ezali kaka na likama ya kobundisa yango. Ezali na ntina ete bakonzi basala mingi mpo na kobatela bana mpe biteyelo na bituluku ya bibundeli.

Related posts

Ba Ghana ba retrouve ba tresors oyo royaux

anakids

Alerte na bana: Mokili esengeli na ba Superhéros pona ko aborder ba problèmes minene!

anakids

Laetitia, monzoto moko ya kongenga na Miss Philanthropy!

anakids

Leave a Comment