Lingala

Russ Cook ya kopota mbangu ya kokamwa na Afrika mobimba

@Russ Cook-DR

Oyebaki ete elenge moko oyo azalaki kosala makambo ya kokamwa, Russ Cook, asalaki likambo moko ya kokamwa mpenza? Akimaki mbangu na kontina mobimba ya Afrika, kobanda na sudi tii na nɔrdi, na ntaka ya kokamwa ya kilomɛtrɛ koleka 16 000!

Kanisa kopota mbangu na kati ya esobe ya molunge, bazamba minene mpe bangomba ya mabangamabanga, kozalaka na mpiko na mikakatano nyonso oyo ezali na nzela na yo. Yango ezali mpenza oyo Russ Cook, elombe ya mikolo na biso oyo akokisaki mosala moko ya kokamwa ya kosala mibembo na Afrika na makolo, asalaki kaka bongo.

Kobanda na sudi ya Afrika, Russ akatisaki bisika ya kokamwa mpe akutanaki na bato ya kokamwa na mobembo na ye. Aventure na ye ya kokamwa esukaki na Tunisie, na esika ya nord ya continent africain, esika bayambaki ye lokola elombe.

Lisolo ya Russ Cook elakisi biso ete eloko moko te ekoki kosalema te ntango ondimi bandoto na yo mpe ozali na bolingi ya kosala makasi mpo na kokokisa yango. Mpiko mpe mokano na ye ezali bofuli mpo na biso banso, mpe ekundolisi biso ete tokoki kokokisa makambo minene soki tondimi solo.

Related posts

Na mokolo ya 23 Yanuali 1846, Tunisie elongolaki boombo

anakids

“Lilani: The Treasure Hunt” – Bandeko basi mibale basali aventure moko ya kosepelisa!

anakids

Bana oyo balongolami na bisika na bango uta na Gaza : Masolo ya mpiko mpe ya bokasi ya koyika mpiko

anakids

Leave a Comment