Lingala

Na Burkina, bakristu na ba musulmans batongaka Chapelle ya Bomoko elongo

Kanisá esika oyo bato ya mangomba ndenge na ndenge basalaka elongo mpo na kotonga esika ya kobondela. Yango ezali mpenza likambo oyo esalemaki na Burkina Faso, epai Bakatolike mpe Bamizilma basangisaki makasi mpo na kotonga ndako-nzambe Saint-Jean na Bendogo. Na molulu ya bobulisi, Archevêque ya Ouagadougou apesaki matondi na lisanga ya ba musulmans mpo na lisungi na bango ya motuya.

Na molulu yango, episkopo monene apambolaki mai, afungolaki baporte ya ndako-nzambe mpe apakolaki mafuta na etumbelo mpe bifelo. Alimbolaki ete bajɛstɛ yango elimbolaki ete Nzambe azalaki kozwa ndako ya mabondeli na ndenge ya ofele. Akumisaki mpe contribution spéciale ya communauté musulmane, ko souligner que Nzambe akelaki batu nionso ndenge moko.

Mpo na kosukisa, episkopo monene alakisaki mposa ete Nzambe abatela bomoko, boyokani kati na bato mpe bolingo kati na masanga ndenge na ndenge. Abondelaki mpe ete Burkina Faso, oyo ekutanaki na mikakatano mingi, ezwa mawa ya Nzambe. Chapelle oyo ezali mingi koleka esika ya losambo, ezali elembo ya nguya ya bomoko mpe bondeko kati na mangomba.

Related posts

Ba bureaux ya bana oyo esalemi na bolingo pe na bosoto

anakids

Découvrez le VRAI Afrique avec Zikora Media et Arts

anakids

Boyeba basekele ya faraon oyo alekaki monene na Ezipito ya kala !

anakids

Leave a Comment