Lingala

Mali : Bankoto ya biteyelo ezali na likama

@Unicef

Na Mali, likambo moko ya kotungisa ezali kobima na mokili ya kelasi. Kanisá naino: Biteyelo 1 657 esengelaki kokanga baporte na yango mpo na kozanga libateli to mikakatano ya bato. Ezali lokola nde eteni monene ya bisika oyo oyekolaka esili! Bokangami boye bozali kotungisa banakelasi 497.100, bana mingi lokola bino, mpe balakisi 9.942 oyo bamimoni ete bazali na mosala te.

Kanisá ete na bitúká mosusu lokola Douentza, biteyelo koleka 30 ekangamaki! Ezali lokola engumba mobimba ya biteyelo ezali kolimwa. Mpe yango nyonso te, bingumba mosusu lokola Bandiagara, Timbuktu, Ségou, Mopti, Menaka, Gao mpe Tenenkou ezali mpe na mpasi. Ezali lokola nde kozwa kelasi ekómaki mpasi mingi bisika nyonso.

Kasi mpo na nini biteyelo yango ezali kokangama? Ezali mpo na insécurité. Biteyelo mosusu kutu esalelamaka na bituluku ya bibundeli. Ezali lokola nde bisika wana ya koyekola ekómi likama. Mpe mpo na bana, yango elakisi ete bakoki lisusu kokende kelasi kozanga likama te. Basusu kutu bazali na likama ya komimona ete bakɔtisami na makasi na bituluku ya likama.

Kokutana na mpasi oyo, bato mingi bazali kosenga na bakonzi koluka ba solutions. Balingi ete mwana nyonso azala na lotomo ya kokende kelasi kozanga likama. Ezali lokola moto nyonso azali koloba ete, « Education ezali important mpo na bana nionso, ata bafandi wapi! » Na elikya ete kala mingi te, biteyelo nyonso wana ekofungwama mpe bana bakozala lisusu na makoki ya koyekola mpe kosepela na kelasi.

Related posts

Mikanda ya motuya mpo na kobatela bokundoli ya Léopold Sédar Senghor

anakids

Papillomavirus : tobatela bana basi

anakids

“Mboka moke”: buku ya bande dessinée mpo na kososola génocide ya ba Tutsis

anakids

Leave a Comment