Lingala

Masano ya Afrika : Fɛti ya masano mpe ya mimeseno

Masano ya Afrika mobimba ya 2024 ekobanda kala mingi te na Ghana, mpe continent mobimba etondi na esengo. Kobanda le 8 tii 23 mars, na engumba Accra, molulu monene ya masano ekosalema, mpe ekozala kitoko mpenza! Bato bakobunda na mimekano ya masano, kasi bakosepela mpe na mimeseno ya bozwi ya Afrika.

Oyo ezali mbala ya yambo Ghana eyamba masano ya Afrika mobimba, oyo ezali kolakisa lolenge nini mboka ezali ya ntina mingi mpo na masano. Batongaki bisika minene mpo na koyamba ba athletes mpe ba fans oyo bawutaka na Afrika mobimba.

Masano ekozala mingi mpenza mpo na kotala! Masano oyo moto nyonso ayebi lokola ndembo mpe kopota mbangu, kasi mpe masano oyo eyebani mingi te lokola handball mpe karate. Ba sportifs africains bako lakisa mayele pe détermination na bango na mokili.

Kasi ezali kaka masano te! Ekozala pe na ba charges ya ba événements culturels pona kolakisa ndenge nini Afrique ezali diversifiée pe riche. Bilakiseli ya mayemi, ba concerts ya miziki, mpe ata ba défilés ya bilamba ya bonkoko ekosala ete likambo yango ezala ya ntina mingi koleka.

Mpe tobosana te koyekola! Longola mimekano, ekozala na ba ateliers mpo na kolobela makambo ya ntina lokola dopage, lisano ya bosembo, mpe mokumba ya basi na masano. Ezali libaku mpo na bilenge basani ya Afrika koyekola mpe kozala na bofuli mpo na kokoma ba champions minene.

Na bokuse, masano ya Afrika ya 2024 na Ghana ekozala ntango ya maji esika wapi masano mpe mimeseno ekokutana na molimo ya malamu mpe bomoko ya Afrika. Oyo eza événement oyo esengeli kozanga te !

Related posts

8e Festival ya bilenge Chine-Afrique: Baninga ya mokili mobimba

anakids

LEONI Tunisie asalisaka ba réfugiés

anakids

Ba Ghana ba retrouve ba tresors oyo royaux

anakids

Leave a Comment