avril 15, 2024
Lingala

Nigeria elobi “Te” na mombongo ya mpɛmbɛ ya nzoku mpo na kobatela banyama!

Nigeria ebebisi tɔni 2,5 ya mpɛmbɛ ya nzoku, motuya monene, mpo na komonisa ete mombongo ya banyama ya zamba epesami nzela te na ekólo yango. Ekateli ya ntina mpo na kosilisa mombongo ya banyama ya zamba.

Mokambi ya Agence ya environnement ya Nigeria alobi ete ba ivoire misusu ewutaki na bato baye batekaka yango na ndenge ya kobuka mibeko na mboka eye. Bazwaki ekateli ya kobebisa yango mpo bato nyonso básosola ete mombongo ya banyama ya zamba ezali likambo ya malamu te.

Mokonzi yango alobaki boye: “Na kobebisaka mpɛmbɛ wana ya nzoku, tozali komonisa ete mombongo ya banyama ya zamba epesami nzela te na mboka na biso.”

Ntango mosusu bato batɛkaka mpɛmbɛ ya nzoku na ndenge oyo eyokani te na mibeko mpo na kosalela yango na nkisi ya bonkɔkɔ, mpo na kosala bijoux, to ata mpo na kosala ba souvenirs. Kasi Nigeria elingi ete moto nyonso ayeba ete ezali mabe mpo na banyama mpe biloko oyo ezalisamá.

Action oyo ya Nigeria ezali très important po esalisaka koteya batu que esengeli to soigner nature na ba niama, po ezali très important pona planète na biso.

Related posts

Koyeba bingumba ya Swahili

anakids

Retour ya etumbu ya liwa na Congo

anakids

CAN 2024 : Mpe molongi monene ezali… Afrika!

anakids

Leave a Comment