avril 15, 2024
Lingala

Agnes Ngetich : Record mondial ya 10 km na moins de 29 minutes !

Agnes Ngetich atie record mondial exceptionnel: Akomi mwasi ya liboso oyo akimi kilomètres 10 na moins de 29 minutes!

Dimanche moleki, Agnes Ngetich akokisaki likambo moko ya kokamwa : atie record ya sika ya mokili mobimba mpo na basi kopota mbangu na ntaka ya kilomètres zomi na nzela. Na mibu 22 mpamba mpe autaki na Kenya, Agnes alongolaki nzela ya nsuka na Valencia, Espagne na ntango ya kokamwa ya miniti 28 mpe segɔnde 46. Yango elingi koloba ete azali mwasi ya liboso oyo akimi distance oyo na moins de 29 minutes!

Nayaki na mokano ya koleka rekord na ngai moko

Ezali mbangu koleka na segɔnde 28 koleka rekord ya mokili mobimba ya liboso ya kosangisa nzela, oyo esalemaki mibu mibale mileki na Yalemzerf Yehualaw, mosani ya Éthiopie, na engumba Castellon, na libongo ya Espagne. World Athletics, ebongiseli oyo etambwisaka masano ya mbangu na mokili mobimba, emonisaki ndenge moko ete ntango ya Agnes elekaki mbangu koleka rekord ya mokili mobimba ya basi oyo mosani mosusu ya Éthiopie, Letesenbet Gidey, azwaki, mpe azwaki ngonga ya 29 :01.03.

Agnes Ngetich, visiblement heureux na performance na ye, akabolaki: « Beat barrière ya 29 minutes… Nakanisaki te nazua temps ya boye. Cours ezalaki impressionnant, mpe nayaki na but ya koleka oyo ya ngai. » own personnel dosie. » Oyo ezali mpenza likambo ya kokamwa mpo na Agnes, mpe amonisaki ete ekateli mpe milende ekoki komema matomba ya kokamwa !

Related posts

Mali : Centre moko ya kindoki pona ko découvrir magie africaine!

anakids

Nigeria : bayekoli bakangami

anakids

Ezipito ya kala : Tóyeba mosala ya kokamwa oyo bana ya kelasi basalaki eleki sikoyo mbula 2000

anakids

Leave a Comment