juillet 18, 2024
Lingala

Bamako : Ko découvrir ba trésors ya Afrique

Boya kotala esika moko ya sika mpenza ya sipesiale na Bamako, na Mali, epai bonkoko mpe mimeseno ya Afrika ezali kongenga makasi. Boyeba ndenge nini esika oyo ekosalisa biso kobatela masolo mpe mimeseno na biso ya motuya, mpe lolenge nini ekopesa biso nzela ya kokola na bososoli malamu ya nani tozali lokola ba Africains.

Esika ya sika ya sipesiale ewuti kofungola ba portes na yango na Bamako, na Mali. Ezali lokola ndako monene epai okoyekola mingi na ntina ya bonkoko mpe mimeseno ya Afrika. Esika oyo ezali na ntina mingi mpo ekosalisa biso tososola mpe tobatela masolo mpe mimeseno na biso, oyo ntango mosusu babosanaka to kozanga likebi.

Ntango esika oyo efungwamaki, bato ya ntina mingi oyo bautaki na mikili ndenge na ndenge na Afrika. Bango nyonso bazalaki wana mpo na kolakisa boniboni bonkoko na biso ezali na motuya mpe kokabola yango elongo na biso.

Professeur Mamadou Gnang ako soigner esika oyo. Ekoteya biso makambo mingi ya kosepelisa na ntina ya bankoko na biso mpe oyo bazalaki kondima. Ekozala mpe na mateya na makambo lokola clairvoyance mpe ndenge ya kobengana bilimu mabe. Esika oyo ezali lokola mwinda oyo ezali kosalisa biso tózwa nzela na biso. Ezali kokundwela biso ete masolo na biso ezali na ntina mpe ete tosengeli kobatela yango na motuya mpe kobatela yango. Ezali esika oyo bana lokola yo bakoki koya koyekola mpe kokola na bososoli malamu ya nani tozali lokola ba Africains.

Related posts

Lisolo ya succès : Iskander Amamou na « Drone SM » na ye!

anakids

Mali : Bankoto ya biteyelo ezali na likama

anakids

8e Festival ya bilenge Chine-Afrique: Baninga ya mokili mobimba

anakids

Leave a Comment