Lingala

Burkina Faso: rupture collective ya jeûne mpo na ko promouvoir kofanda esika moko

Bilenge oyo bautaki na Burkina Faso bazalaki na likanisi moko ya mayele mpenza: kobongisa kokila bilei na bato nyonso kati na mangomba nyonso ya mangomba ya ekólo yango. Mokano na bango ? Totombola kofanda elongo mpe kolakisa ete ata soki tondimi nini, biso banso tozali Burkinabè likolo ya nionso.

Na mokolo ya mitano 22 mars 2024, na Ouagadougou, mboka-mokonzi ya Burkina Faso, bilenge bazwaki likanisi moko ya kokamwa: kobongisa fɛti moko monene epai moto nyonso, ata soki azali na lingomba nini, akokaki kolya elongo. Evenement oyo babengaka yango rupture collective ya jeûne.

“Mokano na biso ezali ya komonisa ete tokoki kofanda elongo na kimya, ata soki tozali na mangomba ekeseni. Tolingi kolakisa ete biso banso tozali bandeko mibali mpe basi, mpe ete tosengeli kosalisana,” elimboli Moumini Koudougou, mokambi ya komite ya bobongisi.

Likanisi ezalaki ya kosangisa ba musulmans, ba chrétiens mpe ba membres ya mangomba misusu mpo na kokabola moment ya convivialité. Babengisamaki moto nyonso mpo na kosangana, mpe ata bakonzi ya mboka bapesaki mabɔkɔ na mwango monene wana.

  “Montango ya kokabola, esengo mpe boninga oyo elakisaki ete atako bokeseni na biso, biso banso tokoki kozala na bomoko lokola Burkinabè”

Mpo ete fɛti yango elonga, bato oyo bapesaki makabo ya motema malamu bapesaki bilei mpe makabo mpo ete moto nyonso asepela na ntango wana ya ntina mingi. “Bato mingi bazwaki ekateli ya kosalisa biso na komema bilei mpe makabo. Yango ezali kolakisa ete ntango tosali elongo, tokoki kokokisa makambo minene,” ebakisi Moumini Koudougou.

Bato ya mangomba nyonso oyo bazalaki wana na ntango ya kobuka kokila bilei na bato nyonso bayambaki mwango monene wana. Ezalaki moment ya partage, ya esengo pe ya boninga oyo elakisaki que malgré ba différences na biso, biso nionso tokoki kozala unique en tant que Burkinabè. Evenement spécial oyo ekundolisi mutu nionso importance ya kofanda elongo pe solidarité. Ata soki tozali na bindimeli nini, biso nyonso tokoki kosala elongo mpo na kozala na bomoi ya malamu na mikolo ezali koya!

Related posts

Koteya : Ebundeli ya nguya mpo na kobundisa koyina

anakids

Mbula 100 ya makoki ya bana : Aventure vers la justice monene

anakids

Ba bureaux ya bana oyo esalemi na bolingo pe na bosoto

anakids

Leave a Comment