avril 18, 2024
Lingala

Ko découvrir berceau ya bomoto

Boya ko découvrir pourquoi Afrique babengaka yango « berceau de l’humanité »! Makambo ya kosepelisa oyo bakundolaki na mabanga ya ntalo emonisi biso ete kuna nde makambo nyonso ebandaki mpo na lolenge na biso ya banyama. Kasi makambo ya sika ya kokamwa ekoki mpenza kozala mpo na biso!

Osilá koyoka nsango ya “berceau ya bomoto”? Ezali esika moko ya sipesiale mingi na planɛti na biso, mpe deviner nini? Oyo ezali koleka na Afrika! Kasi mpo na nini bongo? Tiká nalimbola bino makambo nyonso!

“Bberceau ya bomoto” ezali nini?

Kanisá ete ozongi nsima na ntango, eleki bamilio ya bambula. Na tango wana, bankoko na biso, bato ya liboso, bazalaki kofanda na Mabele. Bon, Afrika, na bisika minene ya savane mpe bazamba ya kobombama, ekozala esika oyo babandaki aventure na bango ya kokamwa! Wana nde esika oyo bato ya liboso ya lolenge na biso, Homo sapiens, babandaki kobima uta na bankɔkɔ na biso ya liboso ya lisolo ya bato.

Nani alakisaki biso que Afrique nde berceau na biso?

Bon, ebele ya ba super héros ya science! Bato ya mayele lokola Mary Leakey, Richard Leakey, mpe Donald Johanson bamoni mikuwa ya kala na bisika ya kokamwa na Afrika, lokola Éthiopie, Kenya, mpe Tanzanie. Mikuwa yango esalisaka biso tóyeba esika oyo toutá mpe ndenge oyo bankɔkɔ na biso bazalaki kofanda.

Bikolo nini ezali na kati ya berceau africain?

Éthiopie, Kenya, Tanzanie na Afrique du Sud ezali vraiment ba endroits importants. Wana nde esika tokutaki ebele ya biloko oyo etikalá na mabelé oyo eumeli bamilio mingi ya bambula! Bikólo yango ezali lokola biloko ya motuya mpo na bato ya siansi oyo balingi koyeba lisolo na biso.

Mpe ezali boni mpo na makambo ya sika oyo bamonaki na ntango wana?

Bon, oyebi, siansi etondaka ntango nyonso na makambo ya kokamwa! Kala mingi te, bazwaki bilembo ya makolo ya kala mingi na Maroc mpe mikuwa na Arabie Saoudite. Ekokaki kobongola oyo tokanisaki ete toyebi na ntina ya ebandeli na biso! Kasi likambo moko ezali ya solo, Afrika etikali mboka ya mabombami mpe ya ba aventures mpo na bato ya siansi mpe ba exploreurs na mokili mobimba!

Afrique, continent oyo etondi na ba secrets!

Donc, sikoyo boyebi pourquoi Afrique eza spécial boye! Wana nde esika lisolo na biso monene ebandaki, mpe ezali kaka esika wapi makambo mingi ya kosepelisa oyo bakundolaki ezali kozela biso. Nani ayebi makamwisi nini continent oyo ya kobombama ezali naino na kobombana mpo na biso? Bozala na posa ya ba aventures ya sika ya kosepelisa!

Related posts

Ba Rappeurs Sénégal bamipesaki na kobikisa démocratie

anakids

Na mokolo ya 23 Yanuali 1846, Tunisie elongolaki boombo

anakids

Coupe d’africaine 2024 : festival ya ndembo mpe ya esengo

anakids

Leave a Comment