avril 18, 2024
Lingala

Kobatela milona na biso na magie technologique!

@FAO

Oyebi ete ezali na banyama mikemike oyo elyaka mingi mpe ekoki kolya bilanga mobimba na ntango moke? Heureusement, grâce na magie ya technologie, ba super héros bazali kosala elongo mpo na kobatela biso! Luká koyeba ndenge nini InstaDeep mpe FAO bazwaki lolenge moko ya mayele mpo na kosakola ntango nini banyama mabe wana ya mabe, mayoyo ya esobe, ekobotama, mpe bongo kobikisa milona na biso!

Lelo, toko découvrir ba super héros mibale oyo ekokani na mosusu te: InstaDeep na FAO. Basali mayele moko ya mayele mpo na kobundisa mayoyo ya mabe, banyama mikemike oyo elyaka biloko nyonso oyo ezali na nzela na bango.

Kasi mayoyo yango ezali banani?

Wana ezali banyama mabe ya mabe oyo ekoki kolya bilei mingi lokola bato 35 000 na mokolo moko! Mpe bakoki kosala mobembo super vite, jusqu’à 1000 kilomètres par semaine. Kanisá likama oyo ekómelaki bilanga na biso ya ndunda mpe mbuma!

Solution magique: sakola tango nini makei ekobima!

InstaDeep mpe FAO basaleli mwa mayele ya tekiniki mpo na kosakola ntango nini makei ya banyama mabe wana ya mabe ekobima. Ndenge nini ? Merci na ba machines super intelligentes oyo ekoki ko comprendre ndenge nini ba locus ebotamaka pe tango nini ekokoma.

Mpe esalaka ndenge nini ?

Batalaka bilembo na kati ya biloko bizalisami, lokola molunge, bopeto mpe mbula. Na nzela ya nsango yango, bakoki kokanisa ntango nini bana ya mayoyo bakobima na makei na bango. Ezali lokola tokokaki ko prédire tango nini ba mabe bako attaquer, plus mieux vaut kopekisa bango!

Mpo na nini ezali na ntina?

Pamba te soki toyebi ntango nini mayoyo ekobima, tokoki kobatela bilanga na biso liboso ete ekóma. Tokoki kosalela mayele ya maji mpo na kopekisa bango bálya milona na biso. Na ndenge yango, tokoki naino kozala na ndunda mpe mbuma mingi mpo na kolya, mpe tosengeli komitungisa te mpo na banyama mabe ya mabe.

Magie ya technologie ebikisaka milona na biso!

Merci na InstaDeep na FAO, bilanga na biso ezali na sécurité! Bazuaki moyen super mayele ya kobatela milona na biso na ba locusts. Sikoyo tokoki kokoba kosepela na mbuma mpe ndunda oyo tolingaka mingi kozanga kobanga banyama mabe ya mabe. Magie ya technologie ezali vraiment munene!

Related posts

Egypte : Initiative nationale mpo na kopesa makoki na bana

anakids

Bana oyo balongolami na bisika na bango uta na Gaza : Masolo ya mpiko mpe ya bokasi ya koyika mpiko

anakids

Cap Verde, Abonné na Malaria !

anakids

Leave a Comment