Lingala

Mbula 100 ya makoki ya bana : Aventure vers la justice monene

Banda kala mpenza, mikóló basosolaka ntina ya kobatela bana mpe kopesa bango lotomo. Totala sima na lisolo oyo ya kokamwa mpo na kososola lolenge nini makambo ebandaki.

Kala kala, mbala mingi bana bazalaki kosala na bisika ya likama lokola ba mines mpe ba usines. Kasi nsima ya ntango, bato babandaki komitungisa mpo na libateli mpe bolamu na bango. Na 1923, esakolamaki ya liboso mpo na kobatela bana na mokili mobimba.

Matambe minene liboso

Nsima ya Etumba Monene, mikóló bakobaki kosala mpo bana nyonso bázala na lotomo. Na 1959, esakolami mosusu esalemaki mpo na kokundwela moto nyonso ete bana bazali na lotomo bisika nyonso.

Na 1989, liyangani moko ya ntina mingi ezwamaki. Alobi ete bana nyonso bazali na lotomo ya kobatelama mpe kosalelama na bosembo, bisika nyonso. Ezalaki elonga monene mpo na bana na mokili mobimba! Atako makambo mingi esalemi mpo na kobatela bana, ezali naino na mosala oyo esengeli kosalema. Bamilio ya bana bazali naino kotindama na makasi na mosala na esika ya kokende kelasi. Kasi na nzela ya milende ya bato mpe bibongiseli mingi, tozali kokoba kokende epai ya mokili oyo bana nyonso bakoki kokola na libateli mpe na nzoto kolɔngɔnɔ.

Related posts

Biblia ya sika oyo basi basali mpo na basi

anakids

Burkina Faso : biteyelo bifungwami lisusu!

anakids

Miss Botswana Asali Fondation mpo na kosunga bana

anakids

Leave a Comment