avril 23, 2024
Lingala

Retour ya etumbu ya liwa na Congo

@Amnesty international

Gouvernement ya Congo ezwi mokano ya kozongela kosalela etumbu ya liwa nsima na mibu tuku mibale. Bato mingi bamonaka ete ekateli yango ezali kotungisa.

Na Congo, likambo moko ya ntina euti kosalema : gouvernement elobi ekopesa bato lisusu etumbu ya liwa sima ya kopekisa yango pendant 20 ans. Balobi ete ezali mpo na mobulu mpe mikakatano minene na bisika misusu ya mboka.

Balimbolaki ete etumbu ya liwa ekopesama bobele mpo na makambo ya mabe mpenza, na ndakisa na ntango ya etumba to na makambo mosusu ya ntina mpenza. Kasi bato mingi bamitunaka soki ezali ekateli oyo ebongi.

Guvɛrnema ezwaki ekateli yango nsima ya kokanga bato ya lokumu, na ndakisa basoda mpe bato ya politiki, oyo balobaka ete bazalaki kosalisa bituluku ya batomboki. Yango elakisi ete mikakatano minene ezali naino na bisika mosusu ya Congo.

Kasi bato mingi basepelaka te na ekateli yango. Ba groupes misusu oyo ebatelaka ba droits ya batu balobi eza injuste, surtout po système justice ya Congo eza déjà na ba problèmes. Bazali kobanga ete etumbu ya liwa ekosala ete makambo ezala lisusu na bosembo te na Congo.

Related posts

Aventure littéraire na SLABEO: Découvrez ba histoires ya Afrique et au-delà!

anakids

Na mokolo ya 23 Yanuali 1846, Tunisie elongolaki boombo

anakids

Lindt & Sprüngli bafundamaki mpo na kosalela mosala ya bana mike

anakids

Leave a Comment