avril 18, 2024
Lingala

Ba filles baza na place na bango na science!

Lelo ezali mokolo ya ntina mingi esika tozali kosepela na bana basi mpe basi oyo balingaka siansi! Oyebi ete siansi ezali kaka mpo na bana mibali te? Secrétaire général ya ONU, António Guterres, ayebisi biso ete bana basi bazali na ntina mingi lokola bana mibali na mokili ya siansi. Kasi ntango mosusu bana basi bamonaka mpasi mpo na kokóma bato ya siansi mpo na mibeko mpe makanisi mosusu oyo elobi ete bana mibali baleki malamu. Eza mawa po toza na besoin ya ba idées brillantes ya mutu nionso po mokili na biso ezala esika ya malamu!

M. Guterres ayebisi biso ete lelo oyo, kaka ndambo moko likoló na misato ya bato ya siansi nde bazali basi. Ezali juste te ! Bana basi bazali na mayele mpe na mayele ya kokela lokola bana mibali. Kasi tango mosusu, bazalaka na mbongo ekoki te mpo na kosala science to bazalaka na ba opportunités ndenge moko te na bana mibali. Ezali sembo te, boye te?

Na bisika mosusu, bana basi bakoki ata kokende kelasi te mpo na koyekola siansi. Eza lokola bayebisi bango que intelligence na bango eza na tina te. Kasi M. Guterres alobi mwana mwasi nyonso asengeli kozala na libaku ya koyekola science mpe kokoma scientifique monene soki alingi. Ezali droit na ye!

M. Guterres alobi ete mpo bana basi bázala na mabaku ndenge moko na bana mibali, tosengeli kobongola makanisi na biso mpo na oyo bana basi bakoki kosala. Bana basi bakoki kozala ba scientifiques minene, ba inventeurs, ba docteurs, eloko nionso balingi! Kasi mpo likambo yango esalema, tosengeli kolendisa bana basi bálinga siansi banda bomwana. Tosengeli mpe kosalisa basi ya siansi balonga na mosala na bango.

Na yango, lelo, tomikundola ete bana basi bazali minzoto ya kongenga na mokili ya siansi. Bakoki kobongola mokili na makanisi mpe mayele na bango. Ezali tango mpo na moto nyonso ayeba ete bana basi bazali na esika moko ya sipesiale na siansi mpe asalisa bango kongenga lisusu mingi!

Related posts

Mongongo mpo na Luganda

anakids

Lisolo ya kokamwa : ndenge nini moombo moko ya mbula 12 amonaki vanille

anakids

Volcans : source magique ya énergie!

anakids

Leave a Comment