avril 18, 2024
Lingala

Triennale ya Kigali 2024 : Festival ya art mpo na bato banso

Na Kigali, na Rwanda, likambo moko ya kokamwa ezali kosalema sikoyo! Triennale ya Kigali 2024 efungoli ba portes na yango, mpe ezali festival ya art moderne africain lokola nanu te. Na motó ya likambo “Convergence of the Arts,” ba artistes ya Afrika mobimba balakisi biloko na bango ya kokamwa oyo elobelaka bomoi na Afrika lelo oyo.

Makambo ya komona na Triennale ezali mingi! Mayemi, mayemi, bafoto mpe ata misala ya nimero – nyonso wana elobelaka masolo ya nani tozali, esika towuti mpe esika tozali kokende. Ba artistes balobelaka ba sujets importants lokola identité, environnement na technologie.

Kasi Triennale ezali kaka te mpo na kotala misala ya ntɔki. Ezali pe esika ya kosolola, koyoka pe koyekola. Ezali na masolo, ba ateliers mpe ba débats esika moto nyonso akoki kosangana. Ezali feti monene esika okoki kokutana na bato, kokabola makanisi mpe kosepela elongo.

Triennale ya Kigali elingi kolakisa mokili mobimba ndenge art africain ezali incroyable. Ezali événement esika mutu nionso ayambami – ba amoureux ya art, ba collecteurs et même ba curieux! Edition oyo ya liboso ezali ebandeli ya aventure ya sika ya kosepelisa mpo na art na Afrique. Sangisa biso mpo na komona, koyekola mpe kolɔta elongo!

Mpo na koyeba makambo mosusu : https://kigalitriennial.com/

Related posts

To découvrir Ramadan 2024 elongo!

anakids

Mbula zomi na nsima, nini ekómi mpo na bana basi ya Chibok?

anakids

Mali : Bankoto ya biteyelo ezali na likama

anakids

Leave a Comment