juillet 18, 2024
Lingala

Boyeba basekele ya faraon oyo alekaki monene na Ezipito ya kala !

Kala mingi te, bato ya arkeoloji oyo bazali na mpiko te bakundolaki makambo ya kokamwa, mpe yango epesi biso nzela ya kososola malamu bomoi mpe boyangeli ya mokonzi wana oyo azalaki na boyokani te.

Kanisá ete ozongi nsima na ntango mpe omimoni na motema ya Ezipito ya kala, epai bafarao bazalaki koyangela na nkembo. Nyonso ebandaki na mobembo moko ya mpiko ya arkeoloji, oyo etambwisamaki na balukiluki ya mposa makasi. Balukaki na zelo ya esobe, batalaki batempelo oyo babosanaki mpe ba déchiffrer ba hiéroglyphes mystérieux mpo na ko découvrir lisolo ya kosepelisa ya faraon oyo aleki monene ya Ezipito ya kala.

Likambo ya liboso oyo bamonaki na ndenge ya kokamwa etaleli lilita ya falo, oyo ebombamaki na boumeli ya bankóto ya bambula. Bato ya arkeoloji bakundolaki nécropole moko ya kokamwa, oyo ekembisami mingi na bafresco oyo ezali komonisa bomoi ya mokolo na mokolo ya mokonzi. Ba fresques oyo ya langilangi ememaka biso sima na tango, emonisaka milulu ya losambo, ba fêtes ya luxe mpe ba moments intime ya vie ya faraon.

Likambo mosusu ya kokamwa oyo bakundolaki etali liboke ya biloko ya motuya oyo ekɔtisamaki na lilita ya mokonzi. Bamoni ba colliers oyo ezali kongɛnga, ba bracelets oyo esalemi malamu mpe ba amulets mosantu, oyo ezali kotatola ete farao abongisaki mpe elengi kitoko ya biloko ya kokembisa. Biloko wana ya motuya mingi epesi biso mwa moke bozwi mpe nkembo oyo ezalaki zingazinga ya bomoi ya bokonzi na Ezipito ya kala.

Kasi ba découvertes esuka kaka wana te. Bato ya arkeoloji bakundolaki mpe mikanda ya kala, bapapirise oyo elobeli na bozindo misala ya basoda oyo farao asalaki mpe boyokani ya mayele oyo asalaki na makonzi mosusu. Masapo oyo ya épique emonisaka mokambi moko ya visionnaire, diplomate ya mayele mpe mokambi ya basoda ya somo, oyo azali kosalisa mpo na kolendisa bokonzi na ye mpe bonene ya Ezipito ya kala.

Bokutani ya chambre moko ya sekele na lilita ya faraon

Moko na makambo oyo ekamwisaki mingi ezalaki ndenge bamonaki ndako moko ya kobombana na lilita ya falo. Bato ya mayele, na kosaleláká mayele ya sika, bamonaki libulu moko oyo ebombamaki nsima ya efelo. Soki efungwami, shambre yango emonisaka biloko ya kala oyo ekokani na mosusu te, biloko ya kala oyo epesaka bilembo mpo na bindimeli ya losambo ya farao ye moko, bakisa mpe bilikya na ye mpo na bomoi nsima ya liwa.

Makambo yango oyo bamoni ezali bobele na bomoi na makambo ya kala te, kasi ezali mpe kotuna mituna ya sika ya kosepelisa. Farao wana ya kokamwa azalaki mpenza nani? Mikakatano nini asengelaki kolonga mpo na kotonga bokonzi ya elonga ndenge wana? Ndɔtɔ mpe bamposa na ye ya mozindo ezalaki nini?

Makambo wana oyo euti komonana kala mingi te epesi biso nzela ya kososola malamu lisoló ya kosepelisa ya sivilizasio wana ya kala mpe kosepela na libula ya kokamwa ya moto oyo azalaki motambwisi ya bato mobimba na boumeli ya bileko nyonso.

Related posts

Coupe d’africaine 2024 : festival ya ndembo mpe ya esengo

anakids

Nigeria ezali kobundisa bamaladi

anakids

Le 10 mai souvenir ya Commerce, Esclavage na Abolition na yango

anakids

Leave a Comment